Lietuvos Respublikos Seimas

pranešimas spaudai 2003 05 28

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

 

Pranešimas spaudai 2003-05-28

 

 

Š.m. gegužės 28 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame, dalyvaujant Komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei, nariams Audriui Klišoniui, Juozui Matulevičiui, Visvaldui Nekrašui, Juozui Raistenskiui ir Vytautui Šustauskui, Krašto apsaugos ministerijos sekretorei Jūratei Raguckienei buvo apsvarstytas Tarptautinio karo medicinos komiteto (ICMM) statuto ratifikavimo projektas Nr.IXP-2560. Komitetas, išklausęs Krašto apsaugos ministerijos atstovės, nusprendė pritarti projektui.

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui, Vilniaus kraujo centro direktoriui Vytautui Đaduikiui bei direktoriaus pavaduotojai Jekaterinai Sizovai, Nacionalinės donorų asociacijos atstovėms Jūratei Končiuvienei ir Danutei Jakštoniemei, apsvarstė Kraujo donorystės įstatymo naujosios redakcijos projektą. Komitetas pritarė Nacionalinės donorų asociacijos prezidentės Vijolės Miškinienės kreipimuisi dėl Garbės donoro vardo suteikimo ir pavedė Sveikatos apsaugos ministerijai parengti Kraujo donorų pagerbimo simboliką bei patvirtinti Garbės donoro vardo suteikimo tvarką. Komitetas pritarė Kraujo donorystės įstatymo projekto naujajai redakcijai bendru sutarimu ir nutarė teikti Seimui svarstyti šį projektą.

Valstybinės ligonių kasos direktorius Haroldas Baubinas pateikė Komitetui informaciją apie sutarčių su vaistinėmis sudarymo eigą 2003 m.

Komitetas apsvarstė Seimo narių Visvaldo Nekrašo, Juozo Oleko ir Juozo Raistenskio pasiūlymus Sveikatos sistemos įstatymo ir sveikatos priežiūros įstatymo projektui Nr.IXP-2422 ir nusprendė kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Seimo Teisės departamentą dėl šių pasiūlymų.

Komitetas, iđklausăs Lietuvos AIDS centro direktoriaus Sauliaus Čaplinsko, Valstybės sekretoriaus Vidmanto Žilinsko, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vedėjo Vytauto Radavičiaus, nusprendė pritarti siūlomai Sveikatos sistemos įstatymo II skyriaus 47 straipsnio pataisai, septintame punkte įrašant ŽIV/AIDS.

Komitetas nepritarė Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-1975.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas