Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gegužės 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1872.

 

NUSPRĘSTA(“už” - 8 , “susilaikė” - 1 ):

:

1. Grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti:

- atsižvelgti į LR Vyriausybės 2003.04.24 d. nutarime Nr.507, LR Seimo Kanceliarijos Teisės departamento išvadoje, Europos Teisės departamento išvadoje bei Seimo komitetų (Kaimo reikalų, Sveikatos reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių) išvadose pateiktas pastabas ir pasiūlymus;

- tiksliau reglamentuoti namų gamybos stipriuosius alkoholinius gėrimus, kuriuos bus leidžiama gaminti (alų, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 9,5 procento).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys .

 

2.SVARSTYTA:

Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2562.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. (“už” - 8 , “prieš” - , “susilaikė” - 2).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys .

3.SVARSTYTA:

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2556.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui nustatyti apribojimus užtikrinančius Zoknių oro uosto infrastruktūros perdavimą Krašto apsaugos ministerijai. (bendru sutarimu ).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Burbienė .

 

4.SVARSTYTA:

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2112 A

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui su Komiteto pasiūlymais. (bendru sutarimu)

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas