Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gegužės 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Investicijų įstatymo 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2277.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už” - 11 , “prieš” - , “susilaikė” - 3 ).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas .

 

2.SVARSTYTA:

Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2278.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (“už” - 12 , “prieš” - , “susilaikė” - 2 ).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas .

3.SVARSTYTA:

Seimo nario V.Karbauskio 2003-05-15 pasiūlymai ir Teisės departamento išvada Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2263(3).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo nario V.Karbauskio pateiktiems pasiūlymams ir Teisės departamento išvadai (“už” - 8 , “prieš” - , “susilaikė” - 3 ).

 

4.SVARSTYTA:

Šilumos ūkio įstatymo projektas IXP-1592(Gr).

NUSPRĘSTA:

1. Atmesti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu grąžintam Šilumos ūkio įstatymui ir siūlyti Seimui visą 2003 m. balandžio 8 d. priimtą Įstatymą Nr.IX-1489 pakartotinai priimti be pakeitimų. (“už” - 8 , “prieš” - , “susilaikė” -5 ).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas .

 

5.SVARSTYTA:

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1439(Gr).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Prezidento veto dėl Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo (IXP-1439(Gr)). (“už” - 7 , “prieš” - 5 , “susilaikė” - ).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius. .
Naujausi pakeitimai - 2003 05 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas