Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto 2003-05-28 d. posėdį

 

Komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-2517)" svarstymo parengiamųjų darbų. Bendru sutarimu komiteto nariai nusprendė: Komiteto išvadų rengėjais paskirti Seimo narį Petrą Gražulį, Seimo narį Virmantą Velikonį ir Seimo narį Domininką Veličką. išvados projektas turi būti pateiktas iki 2003 m. gegužės 30 d., svarstymo data pagrindiniame - Kaimo reikalų komitete - 2003 m. birželio 2 d.

Kaimo reikalų komitetas 2003 m. gegužės 28 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio ministerijos informaciją dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme numatytų gamybos kvotų ir intervencinių kainų nustatymo.

Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamento direktorė Dalia Miniataitė informavo Komiteto narius, kad parengtas projektas dėl kitų metų svarbiausių žemės ūkio ir maisto produktų gamybos kvotų, remiamų kiekių ir intervencinių kainų nustatymo. Ši tvarka artimiausiu laiku bus patvirtinta žemės ūkio ministro įsakymu ir įsigalios Lietuvai įstojus į ES, t.y. nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

Svarbiausia tinkamai paskirstyti derybose su ES pasiektas pieno, karvių žindenių, cukraus, ilgo ir trumpo pluošto linų, bulvių krakmolo gamybos ir kitas tiesioginių išmokų kvotas. Direktorė apibūdino svarbiausius kvotų sistemos įgyvendinimo etapus -duomenų apie produkcijos gamintojus bei jų parduodamos produkcijos apimčių surinkimą, individualių kvotų paskirstymo gamintojams tvarką. Kartu kuriama kvotų savininkų duomenų bazė bei administravimo ir informacinė sistema.

Komitetas pasiūlė Žemės ūkio ministerijai artimiausiu metu patvirtinti ir paskelbti svarbiausių žemės ūkio produktų gamybos kvotų ir intervencinių kainų nustatymo tvarką.

Išklausyta Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus V. Grušausko ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus A. Kulvinsko informacija apie 2003 m. grūdų derliaus supirkimo tvarką ir sąlygas.

A. Kulvinskas informavo apie Vyriausybės sprendimą, pagal kurį VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, vykdydama 2003 metų derliaus grūdų intervencinį pirkimą, perteklinius grūdus pirks tokiomis intervencinėmis kainomis (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, litais už bazinių kondicijų grūdų toną): I klasės kviečius - 400 Lt/t, II klasės kviečius - 380 Lt/t. Rugių pertekliaus neturėtų būti, todėl jų intervencinis pirkimas nebus vykdomas.

Patvirtinta, kad intervenciniu būdu gali būti nupirkta ne daugiau kaip 130 tūkst.t I ir II klasės kviečių. Minėtas grūdų intervencinio pirkimo kiekis bus paskirstytas savivaldybėms pagal 2003 m. deklaruotų kviečių pasėlių plotus. Agentūra 2003 metų derliaus grūdų intervencinį pirkimą vykdys nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. imtinai, ir supirktus grūdus turės realizuoti iki 2004 gegužės 1 d.

Komiteto nariai domėjosi kaip bus superkami likę grūdai, kurie nepateks į intervencinių pirkimų apimtis. Grūdų perdirbėjų galima supirkimo apimtis apie 350 tūkst. tonų javų, tačiau nei jie nei stambiausi grūdų vartotojai - paukštininkystės bei kiaulininkystės kompleksai su javų augintojais dar neketina tartis dėl grūdų supirkimo sąlygų ir kainų. Nesudarinėti sutartis skatina praeitų metų patirtis, kai vykdant intervencinius pirkimus už toną grūdų mokėta po 400, o pavasarį šie grūdai vietinėje rinkoje parduodami po 340 lt/t.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad nėra aiškios viso derliaus supirkimo tvarkos ir sąlygų, rudenį žemdirbiai vėl nežinos kur parduoti grūdus, reikalaus didinti intervencinių pirkimų apimtis.

Be to, reikia ruošti 2004 metų grūdų rinkos reguliavimo tvarką ir sąlygas.

Nutarta pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai per 10 dienų pateikti išvadas dėl 2003 metų grūdų derliaus supirkimo tvarkos patobulinimo.

Posėdyje taip pat buvo išklausyta informacija apie pieno supirkimo eigą ir kokybės nustatymą. Komiteto narius domino pieno tyrimų ir bandinių ėmimo tvarka, pagal kurią galima pieno statytojui už pristatytą per 15 dienų laikotarpį pieną sumokėti po 2 centus už litrą, atsižvelgiant į paskutinius tyrimo duomenis ir nustačius prastą pieno kokybę. Pateikti vartotojų apgaudinėjimo faktai, kai nerūšinis pienas sumaišomas su geros kokybės pienu ir iš tokio pieno gaminami "aukščiausios " kokybės produktai.

VĮ "Pieno tyrimai" direktorius S. Savickis ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas D. Remeika patikino Komiteto narius, kad tokie faktai žinomi ir siekiama, kad kuo daugiau pieno tyrimui paimamų bandinių patektų į VĮ "Pieno tyrimai" laboratoriją, aplenkiant pieno supirkėjų įmones. Žemės ūkio ministerija artimiausiu metu peržiūrės pieno supirkimo taisykles, kad pieno perdirbėjai, negalėtų supirkti nerūšinio pieno ir daugiau nemanipuliuotų žemdirbių pajamomis.

Komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, numato po mėnesio pakartotinai apsvarstyti, pieno kokybės gerinimo klausimus.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas