Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 28 d. posėdyje

Svarstytas Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma nešaukti besimokančiųjų dieniuose ir vakariniuose aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų ir magistrantų atlikti karo prievolės, kol jie baigs studijas. 2003 m. sausio 14 d. Seimo plenariniame posėdyje Žmogaus teisių komitetas siūlė atmesti šį projektą, bet Seimas tokiam siūlymui nepritarė ir paskyrė pagrindiniu Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Šiandien Komitetas šiam projektui pritarė ir nusprendė siūlyti Seimui jį svarstyti.

Svarstyta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2002 m. veiklos ataskaita, kurią pristatė Tarybos pirmininkas Marcelijus Martinaitis. Komitetas nusprendė pritarti LRT 2002 metų veiklai, atsižvelgus į LR Valstybės kontrolės, Valstybinės darbo inspekcijos bei visuomenės nuomonę.Pasiūlyta LRT iš esmės gerinti kultūrinių, šviečiamųjų ir informacinių laidų kokybę.

Svarstyta Spaudos, radijo ir televizijos fondo 2002 m. veiklos ataskaita, kurią pristatė Fondo direktorius Mykolas Karčiauskas. Nuspręsta iš esmės pritarti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ataskaitai dėl lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, 2002 metais paskirstymo ir panaudojimo bei siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriose būtų numatoma nauja Fondo vykdoma programa, skirta regioninių periodinių leidinių projektams remti. Taip pat nuspręsta siūlyti Vyriausybei parengti ir priimti Vyriausybės nutarimą, dėl Valstybės finansinės paramos Fondo regioninių periodinių leidinių projektams konkurso bendrųjų nuostatų.

Taip pat įpareigoti Fondą kuo daugiau lėšų pasitelkti iš kitų Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įstatuose nurodytų šaltinių.Pagal galimybes siūloma padidinti Fondo lėšas, skiriamas iš valstybės biudžeto.

Svarstyti nauji pasiūlymai Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui bei Seimo Teisės departamento išvada Nuspręsta siūlyti Seimui priimti Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-2288(2) su Komiteto nuomone dėl naujai pateiktų Seimo narių G.Steponavičiaus ir A.Vidžiūno pasiūlymų ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadų.

Svarstytas Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centro kreipimasis į Seimo narę Dalę Teišerskytę dėl savarankiškos įstaigos statuso grąžinimo Kauno kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centrui. Nuspręsta nagrinėti šią problemą, dalyvaujant Švietimo ir mokslo ministrui, Mokslų akademijos, Mokslo ir studijų departamento atstovams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas