Lietuvos Respublikos Seimas

2003 05 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas po svarstymo pritarė Aplinkos monitoringo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2545, Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 8, 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-2546, Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2547, Laukinės augalijos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2548 ir Bevariklio transporto įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2549 projektams. Pranešėju paskirtas Henrikas Žukauskas.

Komitetas svarstė Miesto inžinerinės infrastruktūros įstatymo projektą IXP-1798, kurį teikė ir pristatė Henrikas Žukauskas. Teikiamas Įstatymo projektas skirtas vartotojų reikmes tenkinančių šilumos, elektros energijos, vandens tiekimo, ūkio ir buities nuotekų šalinimo, paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo, telekomunikacijų tinklų ir įrenginių (toliau –inžinerinės infrastruktūros objektai) bei miesto infrastruktūros objektų veiklos nuostatas, infrastruktūros plėtojimo, funkcionavimo ir valdymo pagrindus.

Tai yra teisės aktas nusakantis inžinerinės infrastruktūros vietą miesto ar miestelio planuoto vystymo procese.Įstatymo nebuvimas ilgą laiką trukdė tvarkos įvedime ir tarpusavio santykių normavime.

Nuspręsta: prašyti Aplinkos ir Ūkio ministerijų -pateikti savo pastabas ir pasiūlymus Įstatymo projektui ir tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje birželio 9 dieną.

Dalyvavo Aplinkos, Ūkio ministerijų ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai.

Komitetas svarstė Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2118(4). Nuspręsta prašyti suinteresuotų organizacijų pateikti pasiūlymus ir pastabas raštu, kurias įvertintų Aplinkos ministerija ir pateiktų jas Komitetui.

Dalyvavo Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vilniaus universiteto, Lietuvos architektų sąjungos, Vilniaus skyriaus, Lietuvos statybos asociacijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai.

A.Macaitis, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, informavo komitetą apie komandiruotę į Kijevą kur vyko Europos Aplinkos ministrų konferencija.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 27.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas