Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Atėnuose pasisakė už didesnę nacionalinių parlamentų įtaką ES priimamiems sprendimams

2003 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR

Penktadienį Atėnuose vykstančioje konferencijoje “Europos parlamentų vaidmuo išsiplėtusioje Europoje: politinė ir institucinė dimensija” Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasisakė už didesnį nacionalinių parlamentų vaidmenį kontroliuojant Europos Sąjungos priimamus sprendimus.

“Vykdomoji valdžia, ypatingai intensyvėjant ES lygmens sprendimų priėmimo procesui, gali, tačiau neturi funkcionuoti uždarame vidiniame cikle. kiekvienoje valstybėje narėje nacionalinis parlamentas turi būti pagrindinis politinis demokratijos garantas”, pabrėžė A. Paulauskas.

Pasak Lietuvos parlamento vadovo, į ES stojančios valstybės privalo labai rimtai įvertinti patirtį tų valstybių narių, kurių konstitucijose įrašyta nacionalinės vyriausybės atskaitomumo parlamentui ES sprendimų priėmimo procese nuostata. “Lietuvoje turi būti pareikšta tokia politinė valia”, sakė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad Nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento vaidmuo užtikrinant demokratijos kokybę Europos Sąjungoje papildo vienas kitą. “Visiškai pritariu Europos Parlamento ir Vengrijos parlamento pirmininkui, bei visiems, kurie pabrėžia, jog nereikia kurti naujų parlamentinio bendradarbiavimo institucijų. Dabartinė institucinė sistema sudaro geras galimybes plėtoti parlamentinę dimensiją”, akcentavo A. Paulauskas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2003 05 23.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko vizitai užsienyje

LR Seimas