Lietuvos Respublikos Seimas

2003 05 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos monitoringo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2545, Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 8, 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-2546, Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2547, Laukinės augalijos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2548 ir Bevariklio transporto įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo IXP-2549 projektus nuspręsta svarstyti Komitete š.m. gegužės 26 dieną. Projektų išvadų rengėjais paskirti Alfonsas Macaitis ir Antanas Baura.

Dalyvavo Aplinkos ministerijos atstovas.

Po svarstymo Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo IXP-1439 Gr nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti Prezidento veto dėl Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IXP-1439Gr. 7. Balsavimo rezultatai: už- 4, prieš -1, susilaikė- 2.

Dalyvavo Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 23.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas