Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie BENDRĄ Kaimo reikalų komiteto ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2003-05-21 d. posėdį Nr.18

Seimo Kaimo reikalų ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai š. m gegužės 21 d. Sodininkystės ir daržininkystės institute vykusiame bendrame posėdyje apsvarstė padėtį žemės ūkio mokslo ir mokymo sektoriuose. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo bei Žemės ūkio ministerijų atstovai, žemės ūkio mokslo ir mokymo institucijų vadovai. Posėdžio dalyviai pažymėjo, kad yra teigiamų poslinkių vykdant mokslo ir mokymo reformą žemės ūkio srityje, tačiau dar daugelis klausimų liko neišspręsti. Žemės ūkio mokslo institucijų veiklos vertinimo ir su tuo tiesiogiai susijusi finansavimo sistema neskatina žemės ūkio taikomųjų tyrimų ir švietimo veiklos.Valstybinis šių institucijų finansavimas per pastaruosius 3 metus sumažėjo net 1,6 karto. Per šį laikotarpį iš žemės ūkio mokslo išėjo apie 60 mokslo daktarų, agrariniuose institutuose dirbančių skaičius sumažėjo 43 procentais, iš jų mokslo darbuotojų - 53 proc. Žemės ūkio mokyklos neturi aiškios savo vystymosi perspektyvos, iki šiol neaišku kas bus jų steigėjai.

Kaimo reikalų ir Švietimo ir mokslo komitetai, siekdami įgyvendinti vieną iš svarbiausių Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos tikslų – sukurti veiksmingą žemės ūkio mokslo, mokymo, konsultavimo ir švietimo sistemą, glaudžiai susijusią su gamyba, nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei toliau tobulinti ir keisti mokslo institucijų vertinimo sistemą, kad ji labiau atitiktų žemės ūkio ir technologijų mokslo specifikai ir būtų vertinami technologinės plėtros žemės ūkyje rezultatai;

Atkreiptas Vyriausybės dėmesys į tai, kad nustatant mūsų šalies mokslo finansavimo prioritetus, reikia labiau atsižvelgti į Europos Sąjungos mokslo tyrimų prioritetines sritis – maisto kokybę ir saugą, biotechnologinius ir agroaplinkosauginius tyrimus, globalinius pokyčius ir ekosistemas;

Reikalinga daugiau lėšų skirti žemės ūkio mokslo institucijų infrastruktūros ir mokslinių tyrimų bazės stiprinimui, ypač tyrimams reikalingos aparatūros įsigijimui, genofondo saugojimui, investicinių projektų finansavimui, daugiau remti tarptautines sutartis ir projektus;

Posėdžio dalyviai priėjo vieningos nuomonės, kad reikia dar kartą išnagrinėti ir įvertinti Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centro pertvarkymo į atskirą agrokolegiją klausimą.

Rekomenduota Žemės ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijoms daugiau bendradarbiauti priimant sprendimus dėl mokslo ir mokymo institucijų vertinimo, numatant žemės ūkio mokslo ir studijų plėtros perspektyvas, efektyviau panaudojant mokslo rezultatus žemės ūkio plėtrai, ypatingą dėmesį skirti žemės ūkio mokslo institucijų veiklos efektyvinimui, mokslo, verslo ir kaimo bendradarbiavimui, žemdirbių švietimo plėtrai.

 

 

KRK informacija

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas