Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-05-21

 

 

Komitetas 2003-05-21 posėdyje dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos kontrolierei G.Imbrasienei apsvarstė Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos ataskaitą už 2002 metus. Nuspręsta kitam komiteto posėdžiui parengti Seimo nutarimo projektą.

Seimui priėmus Operatyvinės veiklos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą, Komitetui pavesta suderinti Seimo statuto “Dėl Seimo statuto 25, 177 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 801 straipsniu” projekto Nr.IXP-2489(3) nuostatas su priimto įstatymo nuostatomis. Komitetas bendru sutarimu pritarė naujai įstatymo projekto redakcijai.

Komitetas nagrinėjo klausimą dėl Seimo kontrolierių darbo tiriant piliečių skundus. Informaciją pateikė Seimo kontrolierius R.Valentukevičius.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 22.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas