Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie ES bendrosios žemės ūkio politikos reformos aktualijas, kurios buvo aptartos 2003-05-19 d. Atėnuose vykusiame Europos Parlamente, ES šalių narių ir šalių kandidačių parlamentų žemės ūkio komitetų atstovų konferencijoje.

ES bendrosios žemės ūkio politikos reformos aktualijos aptartos gegužės 19 d. Atėnuose vykusiame Europos Parlamento, Europos Sąjungos šalių narių ir šalių kandidačių parlamentų žemės ūkio komitetų atstovų konferencijoje. Joje dalyvavo ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta bei šio Komiteto narys Zenonas Mačernius.

Konferencijoje dalyvavęs už žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką atsakingas Europos Komisijos narys Franz Fischler akcentavo būtinumą kuo greičiau ją reformuoti. Tai lemia tiek žemės ūkio produkcijos perteklius, ES plėtra, tiek ir naujas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) derybų raundas dėl tolimesnio prekybos žemės ūkio ir maisto prekėmis liberalizavimo.

Todėl ir siūloma didinti ES žemės ūkio konkurencingumą, labiau jį orientuoti į rinką, pirmenybę teikti labiau ekstensyviam, gamtai draugiškam ūkininkavimui. Tuo tikslu numatoma sumažinti javų, pieno ir kai kurių kitų produktų intervencines kainas, o sutaupytas lėšas skirti kaimo gyvybingumo didinimui.

Būsimi politikos pakeitimai įgalins ir teisingiau paskirstyti paramą tarp ūkininkų. Dabar gi net 80 proc. paramos atitenka tik 20 proc. ūkininkų.

Komisaras taip pat minėjo, kad derybose su PPO Europos Sąjunga siekia laisvesnio priėjimo prie pasaulio agrorinkų, taip pat eksporto subsidijų ir kitos prekybą iškreipiančios paramos mažinimo.

Konferencijoje kalbėjęs Gintautas Kniukšta pritarė pagrindinėms BŽŪP vidutinės trukmės peržiūros kryptims ir pabrėžė, kad politikos įgyvendinimo mechanizmai turi būti paprastesni, o ūkininkai neturėtų būti įtraukti į popierizmą.

Jis taip pat išsakė nuostatą, kad naujoms narėms ypač reikalinga parama ūkių modernizavimui ir ekonominės veiklos kaime įvairinimui bei infrastruktūros gerinimui. Pagal dirbamos žemės plotus, žemės ūkio “svorį” bendrajame vidiniame produkte ir užimtumą šalių kandidačių žemės ūkis turi kur kas didesnę įtaką jų ekonomikai, negu ES.

Komiteto pirmininko žodžiai apie tai, kad prieš savaitę 91 procentas referendume dalyvavusių Lietuvos piliečių, tarp jų ir dauguma žemdirbių, pasakė “taip” narystei Europos Sąjungoje buvo palydėti plojimais.

Gintautas Kniukšta kartu su savo kolegomis iš Latvijos ir Estijos sutarė derinti savo pozicijas ir veiksmus, kad ES priimami sprendimai dėl BŽŪP reformos būtų palankesni Baltijos šalių žemdirbiams. Užmegzti dalykiški bendradarbiavimo kontaktai su Austrijos, Slovėnijos, Graikijos, Olandijos ir kai kurių kitų šalių parlamentų komitetais.

Be to, Komiteto pirmininkas pasiūlė didinti nacionalinių parlamentų vaidmenį, pertvarkant BŽŪP suvienytoje Europoje. Pavyzdžiui, kiekvieną politinės strategijos dokumentą, kuris bus pateikiamas Europos Parlamentui ir Tarybai, Europos Komisija tuo pat metu turėtų išsiųsti ir valstybių narių parlamentams.

Europos parlamento atitinkami komitetai kartu su šalių parlamentų komitetais turėtų sistemingai rengti bendrus susitikimus, ypač dėl atskirų sektorių politikos aptarimo, įstatymų leidybos ir veiklos programos nustatymo einamaisiais metais.

Baigdamas savo kalbą, Gintautas Kniukšta kvietė kurti subalansuotą žemės ūkio politiką ir akcentavo, kad laisvos prekybos koncepcija savo grynu pavidalu žemės ūkiui netinka, kad politika turi tarnauti visų mūsų visuomenių sluoksnių interesams.

Kaimo reikalų komiteto informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 21.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai  >   2003 metai

LR Seimas