Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.05.19 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-05-19 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų laikino tiesioginio valdymo“ 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2463

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2314

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Kitų komiteto darbotvarkėje skelbtų įstatymų projektų komitetas nesvarstė, nes negavo Vyriausybės išvadų arba jie nebuvo pateikti Seimo posėdyje.

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 05 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas