Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 19 d. posėdyje

 

Svarstyti Seimo narių S.Kružinausko, J.Jučo, S.Lapėno pasiūlymai Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 str. papildymo įstatymo projektui (IXP-1093(2)), kuriems komiteto nariai nepritarė. Komiteto nuomone, vartotojai Lietuvoje privalo būti informuojami ir valstybine kalba.

Pasiūlyta Seimo valdybai sudaryti darbo grupę LRT įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti, kad būtų suderinti visuomenės, rinkos dalyvių ir visuomeninio transliuotojo interesai.

Svarstytas Vyriausybės teikiamas Transporto lengvatų įstatymo 5 str. pakeitimo įstatymo projektas (IXP-2511, kuriame numatoma transporto lengvata Nacionalinės M.K.Čiurliono menų mokyklos moksleiviams, nuspręsta jam pritarti.

R.Pavilionis informavo Komitetą apie gautą Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko A.Šilovo kvietimą atvykti į Maskvą š.m. birželio 3-6 dienomis aptarti abiejų šalių įstatymus, susijusius su švietimu, mokslu ir kultūra. Nuspręsta prašyti Seimo valdybos leisti birželio 3-6 dienomis vykti į Maskvą

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų /2003-2012/ patvirtinimo” projektas (IXP-2309). A.Monkevičius pristatė Vyriausybės nuomonę. R.Pavilionio nuomone, nuostatose per mažai dėmesio skiriama “vidurinio ugdymo” pakopai. R.Pavilionis įsitikinęs, kad realiai pagrindinė mokykla bus aštuonmetė, o visi pageidaujantys lankyti gimnaziją kaimo vietovėje į ją negalės patekti dėl vietų stokos. Todėl dešimties metų pagrindinės mokyklos nuostata nebus įgyvendinta. Taip pat siūlė įrašyti nuostatose meninio bei sportinio ugdymo aspektus.

Komiteto nariai nepritarė Vyriausybės siūlymui išbraukti iš nuostatų skyriaus “Įgyvendinimo priemonės” A skirsnio “Užtikrinant efektyvumą ir darną” pastraipą “Laikomasi nuostatos šalies mastu švietimo reikmėms kasmet skirti lėšas, sudarančias ne mažiau kaip 6 nuošimčius bendrojo šalies vidaus produkto”.

Projekto svarstymas bus tęsiamas artimiausiame Komiteto posėdyje.

Svarstytas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pasiūlymas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1740(4) 75 straipsniui, kuriame siūloma išbraukti Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1740(4) 75 str. 5 dalį, nes mokytojo atlyginimo vidurkis turi būti ne mažesnis negu biudžetinių įstaigų darbuotojų, ir tokia nuostata turi būti nustatyta specialiame įstatyme. Šiam pasiūlymui nepritarta.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas