Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-19 d. BFK posėdis

1. Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1439Gr.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į LR Seimo Teisės departamento išvadas, kur konstatuojama, kad :

1) LR Prezidento dekrete nurodytas motyvas, kad įstatymo turinys neužtikrina mokesčio administravimo procedūrų skaidrumo, kelia pagrįstų abejonių, kadangi priimto įstatymo 3 straipsnyje aiškiai nustatyta šio mokesčio bazės apskaičiavimo tvarka, t. y. naftos ir dujų mokestis apskaičiuojamas nuo vidutinės išgautos naftos ir dujų pardavimo kainos už toną gavybos vietoje;

2) LR Prezidento dekrete nurodytas motyvas, kad Įstatymas stokoja teisinio aiškumo bei išsamumo, nėra teisiškai motyvuotas, t.y. nėra įvardinta, kokios konkrečios grąžinto įstatymo nuostatos yra neaiškios bei neišsamios;

3) LR Prezidento dekrete nurodytas motyvas, kad Įstatymu nustatyti bazinio mokesčio dydžio diferencijavimo kriterijai neatitinka šiuolaikinės pasaulinės praktikos, nėra pagrįstas, kadangi dar 1997m. PHARE užsakytoje ataskaitoje apie Lietuvos naftos ir dujų išteklių mokesčio įvertinimą, siūloma diferencijuoti mokestį priklausomai nuo metinio gavybos iš telkinio lygio,

siūlome nepritarti Respublikos Prezidento dekretui ir siūlyti Seimui priimti visą Įstatymą Nr.IX-1527 be pakeitimų.

Balsavimo rezultatai: 8 už; 1 prieš; 4 susilaikė.

2. Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2440.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

3. Atsiskaitymų baigtumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos įstatymo projektas IXP-2441.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

4. Lietuvos banko įstatymo 8 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2442.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

5. Komercinių bankų įstatymo 46 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2443.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

6. Įmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2444.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

7. Specialiosios savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo projektas IXP-2491.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto pagal Seimo nario Br. Bradausko, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Aplinkos apsaugos komiteto, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, pasiūlymus patobulintam Įstatymo projektui.

8. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2492.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

9. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2493.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

10. Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2494.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

11. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2495.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

12. Medžioklės įstatymo 6,12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2496 .

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

13. Aplinkos monitoringo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2545.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

14. Laukinės gyvūnijos įstatymo 4,8,10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2546.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

15. Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2547.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

16. Laukinės augalijos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2548.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

17. Bevariklio transporto įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2549.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui.

 

18. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Seimo nutarimo "Dėl Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" projektui IXP-2532 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas /G.Morkūnas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2533 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, Įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1949 - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Gyventojų prarastų indėlių ir kitų lėšų, suteiktų Lietuvos Respublikos registruotoms nevalstybinėms įmonėms, vykdžiusioms kredito įstaigų veiklą pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12 ir 13 straipsnio dalinio kompensavimo laikinojo įstatymo projektui IXP-1964 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2511 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutarties dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje ratifikavimo projektui IXP-2534 - kuratoriai A.Kubilius V.Saulis /A.Brazdilienė/;

- Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3,4,5,6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2343 - kuratoriai A.Butkevičius R.Karbauskis /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 20.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas