Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. gegužės 19 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-05-19

 

SVARSTYTA: Šilumos ūkio įstatymas (Prezidento grąžintas įstatymas pakartotinai svarstyti IXP-1592 Gr.

NUSPRĘSTA:

  1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete teikiamoms Įstatymo pataisoms.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad priimtas Įstatymas prieštarauja Civiliniam kodeksui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 167(1), 176(1), 188(8), 193, 224, 225, 259(1), 269,320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 167(2), 187(11), 197(1), 205(2), 206(4) straipsniais įstatymo projektas IXP-2286

NUSPRĘSTA:

Komiteto svarstyme daryti pertrauką.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 261 ir 262 straipsnių ir 264 straipsnio 2 dalies

Pakeitimo įstatymo projektas IXP-2499

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto svarstyme daryti pertrauką.
  2. Komiteto narių manymu, būtų tikslinga atlikti mokslinius (kriminologinius) tyrimus, kurie įvertintų baudžiamųjų įstatymų poveikį nusikalstamumui, susijusiam su prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis.

SVARSTYTA: Civilinio kodekso 3.16 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-942(2)

NUSPRĘSTA:

  1. Atmesti įstatymo projektą.
  2. Keisti Civilinio kodekso 3.16 straipsnį nėra tikslinga, toks pakeitimas būtų perteklinis. Civilinis kodeksas įtvirtina monogamijos principą – tai vienas pagrindinių šeimos teisės principų, taikomas bet kokiems šeimos teisiniams santykiams (tiek santuokai, tiek partnerystei, kurios tikslas yra sukurti šeimyninius santykius).

SVARSTYTA: Advokatūros įstatymo projektas IXP-2224

NUSPRĘSTA:

Komiteto nariai, apsvarstę Advokatūros įstatymo projekto IXP-2224 esmines nuostatas, nusprendė, kad Advokatūros įstatymas turi reglamentuoti tik advokatų teikiamas teisines paslaugas. O kitų teisinių paslaugų teikimą gali reglamentuoti ir kiti įstatymai.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 165, 176, 195, 196, 224, 225, 259(1), 269, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo , Kodekso papildymo 194, 198, 199(1) straipsniais ir 165(1), 194(1), 197 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-2172

NUSPRĘSTA:

Komiteto svarstyme daryti pertrauką.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 19.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas