Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo eigos

2003 m. gegužės 14 d. Nr. 16

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad nėra subalansuotos ir nuosaikios valstybinės politikos biokuro pramonės vystymo klausimu bei neįgyvendinta daugelis Seimo Kaimo reikalų komiteto 2002 m. balandžio 3 d. sprendimu "Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo" pateiktų pasiūlymų Vyriausybei.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1. Surengti pasitarimą dėl tolimesnės biokuro pramonės plėtros, dalyvaujant aukščiausiems valstybės vadovams.

2. Pavesti Žemės ūkio, Ūkio, Finansų, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijoms:

2.1 peržiūrėti ir suderinti Biokuro įstatymo įgyvendinimui priimtus teisės aktus su atitinkamais Akcizų, Pridėtinės vertės mokesčio, Mokesčio už aplinkos teršimą bei kitais susijusiais įstatymais, atsižvelgiant į Europos Sąjungos institucijų norminius aktus alternatyvaus kuro naudojimo srityse;

2.2 įvertinant įstatymais nustatytas mokesčių lengvatas ir kitas galimas paramos formas, parengti priemones kaip sumažinti biokuro gamybos savikainą;

2.3 nustatyti racionalų etanolio ir benzino maišymo santykį, paruošti pasiūlymus dėl biokuro naudojimo visuomeniniam keleiviniam transportui bei nacionaliniuose parkuose, rezervatuose, draustiniuose ir kitose ekologiškai svarbiose kraštovaizdžio teritorijose naudojamam transportui;

2.4 atsižvelgiant į mokslinių tiriamųjų darbų poreikį dėl biokuro naudojimo pasekmių, numatyti finansavimo apimtis 2004 metams;

2.5 plačiau teikti informaciją potencialiems biokuro gamintojams apie Europos Sąjungos fondų paramą energetiniams projektams bei galimas finansines lengvatas šioje srityje, aiškinti visuomenei apie biokuro naudojimo privalumus.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai parengti ilgalaikes žemdirbių skatinimo priemones, siekiant užauginti reikiamą augalų biomasės kiekį perdirbimui vidaus rinkoje ir palaikyti glaudesnį ryšį su biokuro gamintojais.

4. Apie priimtus sprendimus iki 2003 m. spalio 1 d. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas