Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-05-14

Komitetas apsvarstė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo ir Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2537. Šio įstatymo projekto tikslas - reglamentuoti, jog asmenims, kuriems nustatyta profesinė liga po to, kai jie jau nebedirba, tačiau buvo drausti anksčiau, būtų mokamos draudimo išmokos, o tuo atveju, jei nukentėjusysis niekada nebuvo draustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, žala atlyginama Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatyta tvarka. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstė ir nutarė atmesti Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2324. Priimto sprendimo argumentai: siūlomo įstatymo projekto nuostatos pažeidžia pensijos sąvokos esmę – kompensuoti prarastas pajamas, be to nėra aiškios LR Vyriausybės pozicijos dėl kitų 5 rūšių valstybinių pensijų ribojimo dirbantiems pensininkams.

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir į Socialinių reikalų ir darbo komiteto pastabas Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 25, 75 ir 771 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2012.

Taip pat komitetas pritarė išvadų projekto rengėjų patobulintam Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-2013.

Komitetas apsvarstė ir pritarė iniciatorių pateiktam Valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-2536. Šio įstatymo projekto tikslas - papildyti valstybės apdovanojamų asmenų sąrašą motinomis, užauginančiomis dorais piliečiais 7 ir daugiau vaikų.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2511-Vasilij Fiodorov, Vytautas Lapėnas;

- Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutarties dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje ratifikavimo projekto Nr. IXP-2534- Irena Degutienė ir Irena Šiaulienė.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 15.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas