Lietuvos Respublikos Seimas

2003-05-14

Seimo Užsienio reikalų komitetas vienbalsiai pritarė įstatymo “Dėl Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ratifikavimo” projektui

2003 m. gegužės 14 d. pranešimas VIR

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo “Dėl Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ratifikavimo” projektą Nr.IXP-2535. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtajam įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Teikiama ratifikuoti Konvencija yra prisikirtina prie tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių tarptautinį teisinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, pagal Europos Sąjungos acquis sąrašą. Tai, kad ši Konvencija yra Europos Sąjungos dokumentas sąlygoja ir ,,uždarą” jos pobūdį, t.y. prisijungti prie šios Konvencijos gali tik valstybės, tapusios ES valstybėmis-narėmis. Teikiamos ratifikuoti 1995 m. Konvencijos pagrindinis tikslas – palengvinti 1957 m. Europos konvencijos dėl ekstradicijos (pastaroji Konvencija ratifikuota 1995 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. I-839) taikymą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, papildant jos nuostatas. Tokiu būdu valstybės narės įsipareigoja šioje Konvencijoje nustatyta supaprastinta tvarka viena kitai išduoti asmenis, kuriuos prašoma išduoti, jei: 1) šie asmenys sutinka būti išduoti prašančiajai valstybei 2) jei prašymą gavusi valstybė duoda tam sutikimą pagal šią Konvenciją. Konvencija įpareigoja nacionalines institucijas veikti skubiai, kontaktuoti su prašančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis ir tam nustato konkrečius terminus.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 15.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas