Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-05-14 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgęs į Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus bei papildomų komitetų išvadas, po svarstymo pritarė patobulintam Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2438(2). (Balsavimo rezultatai (dalyvavo 10 Komiteto narių): "už" - 7, "prieš" -; "susilaikė" - 3). Komitetas bendru sutarimu pritarė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui nr.IXP-2439.

Komiteto nariai, svarstydami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (Nr. IXP-2438(2)), atkreipė dėmesį į VĮ "Registrų centras" taikomas aukštas savo paslaugų kainas, į šios įmonės, dirbančios monopolinėmis sąlygomis, išskirtinę padėtį, lyginant su kitomis įmonėmis, nustatančiomis nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Komitetas nusprendė svarstyti šį klausimą artimiausiame Komiteto posėdyje .

Komitetas pritarė patobulintam sodininkų bendrijų įstatymo projektui Nr. IXP-1901(3) ir jį lydintiesiems įstatymų projektams: Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-1902(3) ir Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. IXP-1903(3). (Balsavimo rezultatai dėl įstatymų projektų Nr. IXP-1901(3), IXP-1902 (3), Nr.IXP-1903 (3): "už" - 8, -; "susilaikė" - 2; "prieš" (dalyvavo 10 Komiteto narių).

Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, posėdyje svarstė Biokuro įstatymo įgyvendinimo klausimą. Svarstant šį klausimą posėdyje dalyvavo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Posėdyje atsakingi Žemės ūkio ir Ūkio ministerijos specialistai pateikė informaciją apie tai, kas padaryta vykdant Biokuro įstatymo įgyvendinimą ir praėjusių metų Kaimo reikalų komiteto sprendimų nuostatas. Išklausius pateiktą informaciją, Kaimo reikalų komitetas konstatavo, kad pagal Biokuro įstatymo nuostatas, Vyriausybė nepatvirtino biokuro gamybos ir naudojimo programų, neremiami investicijų projektai, nepakankamai skatinama biokuro gamybą ir jo naudojimas.Žemės ūkio ministerija neparengė tinkamos augalų biomasės energetiniams tikslams ilgalaikės skatinimo programos, nepakankamai dirbama su potencialiais biokuro gamintojais.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, suprasdamas šios problemos aktualumą, pasiūlė svarstyti biokuro vystymo klausimus aukščiausio lygio Lietuvos valstybės vadovų pasitarime.

Komiteto posėdyje buvo išklausyta Aplinkos ministerijos informacija "Dėl pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje 2002-2005 metų programos" įgyvendinimo. Nutarta atkreipti Vyriausybės dėmesį į nepakankamą pesticidų saugyklų apsaugą, pesticidų taros ir pakuočių surinkimo ir utilizavimo problemas, pasiūlyta paspartinti pesticidų atliekų sunaikinimą.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas