Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 14 d. posėdyje

Svarstyti nauji Seimo narių pasiūlymai Švietimo įstatymo projektui.

Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, pristatydama įstatymo projektą Komitetui, sakė, kad Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto tikslas – parengti ir suderinti šį įstatymą su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 16 d. nutarimu bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 14 d. posėdžio protokolo Nr. 8 “Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo įstatymui įgyvendinti, parengimo” 1.2. punktą, taip pat sudaryti sąlygas savivaldybėms atlikti priskirtąsias (ribotai savarankiškas) funkcijas, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, kaip tai numato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Įstatymo projektu keičiama ir papildoma daugiau nei pusė Įstatymo straipsnių, todėl teikiamas projektas dėstomas nauja redakcija. Įstatymo projekte sukonkretintas muziejaus, kaip kultūros įstaigos apibūdinimas, akcentuojamas savivaldybių institucijų savarankiškumas, sprendžiant savivaldybių muziejų steigimo, pabaigos, pertvarkymo klausimus.

Komitetas apsvarstė Seimo kanceliarijos teisės departamento, Valstybinės paminklosaugos komisijos, viešosios įstaigos "Europos parkas", Lietuvos muziejų asociacijos bei trijų papildomų komitetų išvadas. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti įstatymo projekto IXP-2288 antrąjį patobulintą variantą.

Svarstytas Seimo nutarimo dėl Č. Kudabos 70-ųjų gimimo metinių minėjimo komisijos sudarymo projektas. Komitetas pritarė Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto siūlymui į Komisiją įtraukti VU Bendrosios geografijos katedros vedėją dr. Povilą Kavaliauską. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti Seimo nutarimo projekto IXP-2280 antrąjį variantą.

Svarstytas Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 7 str. pakeitimo įstatymo projektas, pateiktas Šeimos ir vaiko reikalų komisijos. Seimo narė G.Purvaneckienė siūlo našlaičio stipendija skirti taip pat ir asmenims, kuriems iki pilnametystės buvo nstatyta globa (rūpyba), kad jie galėtų mokytis įvairaus lygio mokyklų dieniniuose skyriuose. Projektui pritarta.

Įvyko Prekių ženklų įstatymo 6 str. papildymo įstatymo projekto klausymai, kuriuose buvo diskutuojama dėl siūlymo neregistruoti prekių ženklo, jeigu jame esantis lietuviškas žodis ar žodžių junginys yra kalbos klaida. Šis pasiūlymas prieštaringai vertinamas lietuvių kalbos mokslininkų ir Valstybinio patentų biuro bei Lietuvos vartotojų asociacijos specialistų. Išklausytos nuomonės bus įvertintos artimiausiame komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas