Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-05-12

 

 

Komitetas 2003-05-12 posėdyje svarstė Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2284. Svarstyme dalyvavo Peticijų komisijos vyresnioji patarėja J.Šniaukštienė. Projekto tikslas - patikslinti Peticijų įstatymo nuostatą, kas gali būti peticijos pareiškėju, taip pat papildyti šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį nauju 7 punktu, numatančiu galimybę nepripažinti kreipimosi peticija tada, kai Seime jau yra užregistruotas ar svarstomas teisės aktas, kuriame yra suformuluoti pareiškėjo kreipimesi pateikti siūlymai ar reikalavimai. Komitetas nusprendė daryti projekto svarstyme pertrauką ir prašyti Šeimos ir vaiko reikalų komisijos išvados dėl amžiaus cenzo būti peticijos pareiškėju nustatymo.

Dalyvaujant Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui V.Andriuliui, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorei T.Birmontienei ir Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantui, advokatui K.Čilinskui, Komitetas svarstė Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2156. Šiuo metu specialaus teisės akto, skirto politikų profesinės etikos ir elgesio, jų atsakomybės teisiniam reglamentavimui nėra. Šių klausimų reguliavimas yra išskaidytas įvairiuose teisės aktuose, jie nėra paremti vieninga ir aiškia koncepcija. Projekto autorių nuomone, sudaromos geresnės teisinės prielaidos politikų doroviniam principingumui ir sąžiningumui stiprinti, padidinama politikų atsakomybė ir atskaitomybė prieš visuomenę. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui sudaryti darbo grupę, kuri arba parengtų pagrindinių teisės aktų, reguliuojančių šiuos klausimus, pataisas, arba patobulintų šį Kodekso patvirtinimo įstatymo projektą

Komitetas nepritarė Seimo nario A.Macaičio pasiūlymams įstatymų projektams Nr.IXP-2488(2) ir Nr.IXP-2489(3) dėl Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 05 13.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas