Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2002 metų veiklos ataskaitos

 

2003 m. gegužės 8 d. Nr. 5

Vilnius

2003 m. balandžio 7 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM 2002 m. veiklos ataskaita. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Matulevičius, N.Medvedev, N.Steiblienė, E.Skarbalius, A.Valys, S.Buškevičius; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius; Vidaus reikalų viceministras E.Gustas, VRM Viešojo saugumo departamento Veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas, VSAT vadas A.Songaila, VSAT vado pavaduotojas Z.Žymančius.

Išnagrinėjus pateiktą VSAT veiklos 2002 m. ataskaitą bei išklausius pareigūnų pasisakymų, komitetas pritaria pateiktai ataskaitai ir konstatuoja:

2002 m. baigta diegti VSAT informacinė sistema, didėjo tarnybos veiklos efektyvumas sulaikant paieškomus asmenis ir vogtas transporto priemones bei išaiškinant suklastotus asmens dokumentus. Sėkmingai įvykdytas perėjimas prie profesionalios valstybės sienos apsaugos. Įgyvendinama valstybės sienos apsaugos sistemos plėtotės programa.

Tačiau valstybės sienos apsaugoje ir VSAT veikloje yra spręstinų problemų. Tik keli pasienio kontrolės punktai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, išlieka eilių prie pasienio kontrolės punktų problema. Esama teritorinės jūros radiolokacinė stebėjimo sistema nefiksuoja mažų plaukiojimo priemonių. Sulaikoma mažiau kontrabandos, nemažėja nelegali migracija. Šiuo metu nereglamentuojamas duomenų apie asmenis ir transporto priemones, kertančius valstybės sieną, kaupimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai padaro nemažai tarnybinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų.

Neužtikrinama išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsauga ir kontrolė. Be to, Lietuvoje neratifikuota 1982 m. Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijos, nors Seimas dar 1995 11 28 rezoliucijoje ragino inicijuoti jos ratifikavimą.

Pažymėtina, kad Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija nesuderino pozicijų ir neparengė detaliųjų planų dėl VSAT dalinių integravimosi į ginkluotąsias pajėgas karo atveju.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Imtis priemonių dėl veiksmingesnio valstybės institucijų bendradarbiavimo, efektyviau kontroliuojant nelegalios migracijos procesus pasienyje ir šalies viduje.

Tobulinti išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo apsaugą ir kontrolę bei atitinkamus teisės aktus.

Seimo Ekonomikos komitetui:

Svarstant Seimo grąžintą tobulinti Alkoholio kontrolės įstatymo 20 ir 43 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-281(3SP), išanalizuoti klausimą dėl konfiskuoto alkoholio realizavimo galimybių.

Krašto apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai:

Parengti detalius planus dėl VSAT dalinių parengimo ginkluotos gynybos veiksmams ginkluotųjų pajėgų sudėtyje valstybės gynybos (karo) atveju.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritaria VSAT 2002 metų veiklos ataskaitoje nurodytiems 2003 metų tarnybos veiklos prioritetams ir siūlo Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM:

Stiprinti kovą su kontrabanda ir gerinti bendradarbiavimą su policija bei muitine.

Gerinti kovą su pareigūnų korupcija ir kitais teisės bei drausmės pažeidimais.

Tobulinti teritorinės jūros apsaugą bei mažų plaukiojimo priemonių stebėjimą.

Pateikti siūlymus Vyriausybei dėl teisės aktų, reglamentuojančius duomenų apie valstybės sieną kirtusius asmenis ir transporto priemones kaupimą, parengimo.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 12.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas