Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-12 d. BFK posėdis

1. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo ir žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo projektas IXP-2537.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui patobulinti šį projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

2. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2,4 straipsnių ir įstatymo priedėlio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-2505.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui Nr.IXP-2505.

3. Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektas IXP-2186.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui grąžinti Įstatymo projektą IXP-2186 iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Vyriausybės išvadas bei pasiūlymus.

4. Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1017.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Seimo nario R. Sinkevičiaus pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-1017 atsižvelgus į pateiktas pastabas ir pasiūlymus

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 12.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas