Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos žemės ūkiu domisi ir Vokietija, ir Europos Parlamentas

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta 2003 m. gegužės 7 d. priėmė du garbingus svečius – Žemutinės Saksonijos (Vokietija) Kaimo vietovių, maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministrą Hans Heinrich Ehlen ir Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narį Karl Erik Olsson.

Komiteto pirmininkas svečiams papasakojo apie žemės ūkio reikšmę mūsų šalies ekonomikoje ir sudėtingą dabartinę jo būklę. Naujų rinkų Lietuvoje pagamintiems produktams stoka, vis dar nepalanki ūkininkams kreditavimo sistema, smulkūs ūkiai, dėl kritusių produkcijos kainų pablogėjusi ūkių finansinė būklė ir kai kurios kitos problemos buvo minimos kaip labiausiai trukdančios didinti ūkių konkurencingumą.

Kartu G.Kniukšta akcentavo, kad neužtenka priimti gerus įstatymus, svarbu juos įgyvendinti. Todėl Komitetui tenka imtis griežtos parlamentinės kontrolės.

Vokietijos atstovas ypač pabrėžė du dalykus. Pirma, kuo palankesnių sąlygų jauniems, atitinkamą išsilavinimą turintiems ūkininkams, sudarymą. Jauniems ir pakankamai žinių turintiems ūkininkams bus lengviau atlaikyti padidėjusią konkurenciją.

Antra, ypatingą reikšmę mūsų ūkininkų gyvenimui turės tinkamas pasirengimas, sugebėjimas įsisavinti būsimą ES paramą. Tiek tiesiogines išmokas, tiek ir struktūrinę paramą. Ponas H.H.Ehlen minėjo, kad net patyrę Vokietijos kaimo verslininkai ne visuomet sugeba įsisavinti ES struktūrinei paramai skirtas lėšas.

Kartu jis priminė, kad reikia kruopščiai ruoštis vykdyti intervencinius pieno produktų pirkimus ir taikyti kitas ES normas atitinkančias žemės ūkio ekonominio reguliavimo priemones.

Buvo sutarta, kad Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse turi ir toliau gilėti, ypač kooperacijos, žemės ūkio savivaldos, lietuviškų produktų rinkų plėtros srityse. Vokietija taip pat galėtų padėti pasirengti įsisavinti ES paramą, plėtoti žirgininkystę, kaimo turizmą.

Su ponu K.E Olsson aptartos Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros ir Seimo Kaimo reikalų komiteto bendradarbiavimas, Lietuvai įstojus į ES. Taip pat susitikime daug laiko buvo skirta aptarti ES Bendrosios politikos reformai. Buvo pabrėžta, kad Lietuvai bus labai naudinga perimti ES šalių narių žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo patirtį, kuri leis mūsų ūkiams sustiprėti. Jis patikino, kad gyvulininkystės produktų (pieno, jautienos) kainos, Lietuvai tapus ES nare padidės.

K.E.Olsson pats ūkininkauja Švedijoje, todėl įdėmiai stebi, kaip keičiasi žemės ūkio politika šalyse kandidatėse. Jis taip pat pabrėžė, kad Pasaulio prekybos organizacija daro didelį spaudimą ES, siekdama mažinti paramą žemės ūkiui ir vis labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio ir maisto prekėmis. Tačiau ES neketina imtis drastiškų reformų ir skubiai bei ženkliai mažinti paramą žemės ūkiui.

Parlamentaras, kaip ir Žemutinės Saksonijos ministras, ypač daug dėmesio skyrė tinkamam pasirengimui įsisavinti ES paramą ir taikyti visus maisto kokybės saugumo ir kokybės reikalavimus.

 

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 05 07.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Tarpparlamentiniai ir kiti užsienio ryšiai  >   2003 metai

LR Seimas