Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos pirmininko sveikinimas

Mieli spaudos darbuotojai,

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena atspindi unikalų mūsų tautos patyrimą, išsaugant kalbą, lietuvišką knygą ir Europai artimą lotyniškosios kultūros tradiciją.

Prieš 99 metus lietuviai iškovojo spaudos teisę lotyniškais rašmenimis; ši kova primena išskirtinę knygnešių misiją, Mažosios Lietuvos spaustuvininkų ir publicistų vaidmenį visuomenės informavimo srityje ties XIX a. ir XX a. sankirta. Kultūrinis ir politinis sąjūdis nulėmė lietuvių tradicijų atgimimą, tautos savimonės brandumą ir galiausiai – valstybingumą. Tad ir gegužės 7-oji, ir apskritai artėjanti spaudos atgavimo 100-mečio sukaktis teikia progą skatinti visuomenę ne tik intensyviau domėtis praeities įvykių reikšme, bet ir lietuvių kalbos kultūros plėtojimu šiuolaikiniame pažangių technologijų pasaulyje; ne tik istorijos, kalbotyros, knygotyros specialistų darbais, bet ir visuomenės paveldo įprasminimu valstybėje bei lietuvių laimėjimais pasaulyje. Įgyvendindami 100-mečio minėjimo programą, pakviesime prisidėti visus spaudos darbininkus.

Sveikindami su profesine švente, nuoširdžiai linkime kalbotyrininkams, leidėjams, operatoriams, redaktoriams, spaustuvininkams, žurnalistams kūrybingumo bei pagarbaus jausmo gimtajai kalbai ir žodžiui!

 

Artūras Paulauskas,

Komisijos pirmininkas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 05 07.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas