Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2003.04.29 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-04-29 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2314

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką tikslu aptarti svarstomą projektą ir Seimo nario G.Didžioko pasiūlymą frakcijose. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 4 straispnių ir įstatymo priedėlio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-2505

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti Algimantą Valentiną Indriūną ir Klemensą Rimšelį bei prašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvados šiam projektui ir jį svarstyti gegužės 19 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas papildomai svarstė:

- Seimo nario Prano Vilko pasiūlymą ir Teisės departamento išvadą Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo papildymo įstatymo projektui IXP-2479(2)

nusprendė: 1. Pritarti Seimo nario P.Vilko pasiūlymui. 2. Nepritarti Teisės departamento išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Sodininkų bendrijų įstatymo projektą IXP-1901(3)

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti sodininkų bendrijų siūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Žemės reformos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1902(3)

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Įstatymo "Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1903(3)

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektą IXP-2454

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ ir prađyti Seimo valdybos kreiptis į Vyriausybę dėl išvados pateikimo šiam projektui, kadangi jis teikiamas grupės Seimo narių ir sukėlė Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava“ ir Nacionalinės smulkiųjų ir vidutinių vežėjų federacijos (NSVVF) prieštaringas nuomones bei Lietuvos savivaldybių asociacijos abejones. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, pasirengė svarstyti:

- Specialiosios savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymo projektai IXP-2491-2494

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Eligijų Masiulį bei prašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvados šiam projektui ir jį svarstyti gegužės 19 d. komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 05 06.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas