Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS (IŠ SEIMO VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2003-03-18 SEIMO NUTARIMU Nr. IX-1368

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

144.

nereg.

ES

Europos darbų tarybos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

birželis

145.

IXP-2342

ES

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl jos eksploatavimo užbaigimo atleidžiamų iš darbo darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

balandis

146.

IXP-2036

ES,

nereg.

Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

A.Sysas

Vyriausybė,

ERK, SRDK

kovas–gegužė

147.

IXP-2024,

IXP-2025

PR

Socialinės apsaugos pagrindų įstatymas,

Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

148.

IXP-2114,

IXP-2115

PR

Piniginės socialinės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas,

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 5(1), 6 ir 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, SRDK

kovas–gegužė

149.

IXP-2323

Įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“ 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

A.N.Stasiškis

TSKF

 

150.

nereg.

PR

Pensijų kaupimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

151.

PR

nereg.,

IXP-1605,

IXP-1885,

IXP-2189,

IXP-2133,

IXP-2339

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

J.Sabatauskas,

V.Martišaus-kas,

G.Šileikis,

LR piliečiai/ J.Drungilaitė,

R.Vaštakas, D.Teišerskytė

Vyriausybė,

SRDK, JLF

kovas–gegužė

152.

IXP-1618,

IXP-1827,

IXP-2181,

nereg.

Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

PK, A.N.Stasiškis,

P.Jakučionis,

A.Melianas,

A.Kašėta

SRDK, PK, JLF, TSKF

kovas–gegužė

153.

nereg.

PR

Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

gegužė

154.

IXP-2265

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

G.Purvanec-kienė, J.Sabatauskas

G.Purva-neckienė

 

155.

nereg.

Įstatymas dėl išankstinių (priešlaikinių) pensijų bei su juo susiję įstatymai

A.Sysas

SRDK

birželis

156.

IXP-2283

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų, neteisėtai sumažintų pagal Konstitucijai prieštaraujančias (prieštaravusias) Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, pilno išmokėjimo tvarkos įstatymas

A.Matulevi-čius

JLF

balandis–gegužė

157.

IXP-1392,

IXP-2324

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

J.Veselka

Vyriausybė, NSGK, SRDK

kovas–birželis

158.

IXP-2185

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

balandis

159.

IXP-1847,

nereg.

PR

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

V.Stankevič,

Vyriausybė

NS,

Vyriausybė

gegužė

160.

IXP-1604

PR

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

A.Melianas,

J.Sabatauskas

Vyriausybė,

SRDK

kovas– gegužė

161.

IXP-1562

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymas

P.Gražulis

Mišri Seimo narių grupė

 

162.

nereg.

PR

Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

163.

IXP-2009

Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

gegužė– birželis

164.

IXP-1799,

IXP-2149,

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

G.Steponavi-čius,

A.Skardžius,

Vyriausybė

VVSK, JLF

Vyriausybė

birželis

165.

PR

nereg.

Seimo nutarimas ,,Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų ataskaitos patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

166.

nereg.

ES

Darbo tarybų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

gegužė

167.

IXP-1964

Gyventojų prarastų indėlių ir kitų lėšų, suteiktų Lietuvos Respublikos registruotoms nevalstybinėms įmonėms, vykdžiusioms kredito įstaigų veiklą pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 12 ir 13 straipsnius dalinio kompensavimo laikinasis įstatymas

J.Veselka

J.Veselka

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 05 06.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas