Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotės į Prancūziją 2003 03 30 - 04 05 ataskaita

Sesijos metu vyko trys Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto posėdžiai. Juose trečia komiteto vicepirmininke buvo išrinkta Kipro atstovė Antigonė Pericleous Papadopoulos. Po to komitetas svarstė tuos pranešimus, kurie sesijos metu turėjo būti svarstomi plenariniuose posėdžiuose. Tai šie pranešimai:

“Europos Tarybos 2004 finansinių metų biudžetai”;

“Parlamentinės Asamblėjos išlaidos 2004 metais”;

“50 metų Europos transporto ministrų konferencijai”;

“Europa ir Kaspijos jūros regiono resursai”.

Vėliau buvo apsvarstytas p. M. Brauno (Vengrija) pranešimo “Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir centrinės bei rytų Europos plėtra” pirmasis variantas.

Svarbiausia buvo mano paruošto pranešimo svarstymas tema “Ekonominė Moldovos plėtra: iššūkiai ir perspektyvos”. Mano paruošto pranešimo tekstas, kartu su rekomendacijos projektu pridedamas tik elektroniniame variante. Komiteto nariai pateikė kelis pasiūlymus, ypač gero įvertinimo sulaukiau iš p. J. Durrieu, kuri yra ETPA Monitoringo komiteto pirmininkė ir atsakinga už Moldovą, ruošia pranešimą ETPA apie Moldovos įsipareigojimų vykdymą.

Dar vienas punktas – buvo kalbama apie Kaliningradą ir Europos finansinių programų skirtų Kaliningradui nepakankamą paruošimą, koordinavimą, dideles sumas išleidžiamas popierizmui. Kolega iš Rusijos p. N. Tulajevas siūlė komitetui kreiptis į ES institucijas. Aš pareiškiau, kad ne tik Europa dėl šių trūkumų kalta, pateidama Lietuvos pavyzdžius. Buvo sutarta, kad kitoje sesijoje bus paruošta išsamesnė mežiaga ir tada spręsim, ką daryti.

Plenariniuose posėdžiuose buvo svarstomi šie svarbiausi klausimai:

Rinkimų eiga Armėnijoje bei rinkimai Monake, šie pranešimai: “Europos Tarybos 2004 finansinių metų biudžetai”, “Parlamentinės Asamblėjos išlaidos 2004 metais”; “50 metų Europos transporto ministrų konferencijai”; “Europa ir Kaspijos jūros regiono resursai”, “Atnaujinta gyvulių apsaugos, vežant juos tarptautiniu transportu konvencija”, “Ženklų kalbos apsauga ET šalyse narėse”, “Naujos žemės ūkio politikos iššūkiai,” “Kultūrinė situacija Kaukaze”, “Žmogaus teisių situacija Čečėnijoje”, “ET narių imunitetas”, “Taip vadinami “garbės” nusikaltimai”, “Moterys ir mikro kreditai”.

Vyko labai karšti debatai apie krizę Irake, priimta rezoliucija, įtvirtinanti ETPA įsitikinimą, kad būtinas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaidmuo.

Be to, kaip įprasta buvo raportas Maltos užsienio reikalų ministro, šį pusmetį vadovaujančio Ministrų Komitetui, t.p. kalbėjo p. Dragoljub MICUNOVIC, Serbijos ir Juodkalnijos parlamento pirmininkas bei p. Simeon SAXE-COBURG GOTHA, Bulgarijos premjerministras.

Sesijos metu aš pasisakiau dviem klausimais – dėl naujos žemės ūkio politikos ir mikro kreditų moterims. Kalbos pridėtos priede.

Priedai Nr. 1, 2, 3

Sigita Burbienė

Priedai saugomi Tarptautinių ryšių skyriuje




Naujausi pakeitimai - 2003 05 02.
Eglė Lasauskaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas