Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuva aktyviai dalyvaus sudarant ir įgyvendinant Europos darbotvarkę, Briuselyje pabrėžė Seimo Pirmininkas

 

Balandžio 29 d. Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas Briuselyje kartu su Europos Sąjungos plėtros procese dalyvaujančių valstybių parlamentų vadovais susitiko su Europos Parlamento Pirmininku Patriku Koksu.

Susitikime aptarta besiplečiančios Europos Sąjungos ateities perspektyvos, šalių kandidačių bendradarbiavimas įstojus į Europos Sąjungą, kiti aktualūs europinės darbotvarkės klausimai.

“Mūsų uždavinys - palaipsniui ir aktyviai įsitraukti į europinės politinės darbotvarkės planavimą ir įgyvendinimą. Tai vienintelis kelias tikrosios narystės link”, susitikime pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas akcentavo, kad artimiausioje ateityje Lietuvos politikams liko išlaikyti patį svarbiausią testą - atsakingai pasirengti būsimajam referendumui dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. “Mūsų pareiga, kad kiekvienas referendumo dalyvis suprastų balsuojantis ne tik už savo ir savo šeimos gerovę ir saugumą, ne tik už artimiausią dieną ar metus, bet už Lietuvos ir jos žmonių ateitį ilgiems dešimtmečiams”, pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad europinės darbotvarkės kontekste, 2005 – 2007 m. perspektyva prisijungti prie Šengeno sutarties su pirmąja narių grupe ir prie Europos valiutų sąjungos taps svarbia Lietuvos artimiausios ateities darbotvarkės dalimi.

Pasak A. Paulausko, ES strateginės nuostatos dėl sienų apsaugos, kovos prieš nelegalią migraciją taip pat yra Lietuvos ateities politikos kelrodžiais. “Neabejoju, kad turinti unikalią patirtį ir nusistovėjusius politinius ir administracinius ryšius savo regione, Lietuva aktyviai prisidės prie bendradarbiavimo stiprinimo su ES rytiniais kaimynais - Rusija ir Ukraina, bei tolimesnėje ateityje ir Baltarusija”, pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2003 04 30.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas