Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Kaimo reikalų komiteto 2002 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr.17 "Dėl Žemės ūkio konsultavimo plėtros" įgyvendinimo (2003-04-28 Nr.15'5)

Kaimo reikalų komitetas, išklausęs Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio konsultavimo tarnybos (ŽŪKT) informaciją apie KRK 2002 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr.17 “Dėl žemės ūkio konsultavimo plėtros” įgyvendinimą, nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atsižvelgti į žemdirbių, kitų kaimo gyventojų konsultavimo ir švietimo poreikio augimą, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, ir tikslinant 2003 metų valstybės biudžetą, padidinti asignavimus Kaimo rėmimo programai (paprastosioms ir nepaprastosioms ŽŪKT išlaidoms).

2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai stiprinti žemės ūkio konsultavimo veiklos koordinavimą, ypatingą dėmesį skiriant:

2.1. ŽŪKT rajonų biurų veiklos veiksmingumo didinimui;

2.2. verslo planų rengimui pagal SAPARD ir kitas Europos Sąjungos programas;

2.3. konsultacijoms dėl pasirengimo įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas ir žemės ūkį bei kaimo plėtrą reglamentuojančių ES teisės aktų taikymo.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 29.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas