Lietuvos Respublikos Seimas

200 3 m. balandžio 28 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-04-28

 

SVARSTYTA: Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2438

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2439

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2440 ES

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė

SVARSTYTA: Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-2284

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam Žmogaus teisių komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

 

Darbo grupės dėl “Teismų sistemos tobulinimo” išvadą numatoma svarstyti komiteto posėdyje š.m. gegužės 7 d.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas