Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-04-23

 

 

Komitetas 2003-04-23 posėdyje svarstė Sodininkų bendrijų įstatymo projektą Nr.IXP-1901(3), Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1902(3) ir Įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-1903(3). Svarstyme dalyvavo Kaimo reikalų komiteto patarėjas A.Brokorius ir Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas V.Butkevičius. Komitetas atmetė įstatymų projektus kaip prieštaraujančius konstitucinei nuostatai laisvai disponuoti savo nuosavybe, be to, projektais siekiama įteisinti nevienodas sodininkų bendrijų narių ir asmenų, nepriklausančių sodininkų bendrijai, teises. Komiteto nuomone, pakanka Civilinio kodekso normų, reglamentuojančių esamą padėtį.

Dalyvaujant Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkei G.Purvaneckienei ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėjai A.Mikalauskaitei, komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos” projektą Nr.IXP-2119 ir jam bendru sutarimu pritarė.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 24.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas