Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 22 d. posėdyje

 

Svarstytas Asmenų, priklausančių tautinėms (etninėms) mažumoms, teisių ir laisvių pagrindų įstatymo projektas IXP-561A(2). Nuspręsta nepritarti, nes šio teisės akto projekto nuostatos prieštarauja Aukštojo mokslo, Švietimo bei Valstybinės lietuvių kalbos įstatymų nuostatoms.

Svarstytas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 str. 4 d. papildymo įstatymo projektas IXP-1093. Atsižvelgta į papildomo Žmogaus teisių komiteto nuomonę bei Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadą ir nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti patikslintą redakciją.
Naujausi pakeitimai - 2003 04 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas