Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-22 d. BFK posėdis

1. Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2171Gr.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą, kad:

    valstybės (savivaldybės) akcijų valdytojas, privalo veikti ne tik bendrovės, bet ir valstybės (savivaldybės) interesais, pagal Akcinių bendrovių įstatymą turi pakankamai priemonių įtakoti akcinės bendrovės sprendimus (balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime dėl akcinės bendrovės įstatų, priežiūros ar valdymo organų sudarymo, šių organų narių atšaukimo, bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo, pelno paskirstymo ir pan.) ir taip pasiekti, kad nebūtų pažeidžiami bendrovės ir jos akcininkų (tai pat ir valstybės ar savivaldybės) interesai;

  • Labdaros ir paramos įstatymo 7 ir 10 straipsniai nustato, kad paramos gavėjai gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, kurie privalo naudoti gautą paramą visuomenės naudos tikslais ir paramos teikimas yra viena iš priemonių padėti atskiroms visuomenės grupėms siekti visuomenei naudingų tikslų, kurie kartu yra reikšmingi ir pačiai valstybei, kaip visuomenės politinei organizacijai;
    • nepritarti Respublikos Prezidento siūlymui nekeisti šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio antrosios dalies redakcijos ir siūlyti Seimui priimti visą Įstatymą Nr.IX-1406 be pakeitimų.

2. Paskolų iš užsienio bankų akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos rekonstrukcijos bei Būtingės naftos terminalo statybos projektui finansuoti ir bendrovės "Mažeikių nafta" apyvartinėms lėšoms papildyti įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2465.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

3. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2500.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2501.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

5. Seimo narių A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pasiūlymai dėl Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1439(4).

Nuspręsta:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

6. Akcinių bendrovių "Lietuvos energija". Lietuvos elektrinė ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projektas IXP-2421(3).

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, Teisės komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-2421(3)

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 22.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas