Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.04.16 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-04-16 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

    • Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naodojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2314

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertraukŕ. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektŕ IXP-2478

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“1 “susilaikė“).

- Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2, 4, 6, 8, ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2479

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

- Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo papildymo įstatymo projektą IXP-2480

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“, 1 “susilaikė“).

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

    • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnių ir įstatymo priedėlio III skirsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2426

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir Vyriausybės pasiūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“. )

- Komitetas pritarė Vyriausybės 2002 m. ataskaitai. . (Balsavimo rezultatai: bendru 5 “už, 1 “prieš“, 2 “susilaikė“.)

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 04 22.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas