Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-04-17 d. posėdį

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo išklausyta Vokietijos Žemės naudojimo ir administravimo įmonės (BVVG) Magdeburgo regiono padalinio vadovo Egbert'o von Armin'o pranešimas apie atliktą Žemės teisinius santykius reglamentuojančių Lietuvos ir Vokietijos įstatymų palyginamąją analizę. BVVG Magdeburgo regiono padalinio vadovas Egbert von Armin posėdžio dalyviams pristatė BVVG įmonės patirtį organizuojant žemės privatizavimo procesą. Diskusijos metu Komiteto nariai su svečiais aptarė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatų atitikimą Europos Sąjungos teisei, taip pat aptarė skirtumus ir atitikimus įstatymų, reglamentuojančių žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą Vokietijoje.

Komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-1761) svarstymo parengiamųjų darbų. Bendru sutarimu komiteto nariai nusprendė: Komiteto išvadų rengėjais paskirti Seimo narius Mykolą Pronckų ir Viktorą Rinkevičių, išvados projektas turi būti pateiktas iki 2003 m. birželio 6 d., svarstymo data pagrindiniame - Kaimo reikalų komitete - 2003 m. birželio11 d.

Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (Nr.IXP-2475). Komiteto paskirtas pranešėjas - Gintautas Kniukšta.

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas