Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 16 d. posėdyje

Toliau tęstas Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo įstatymo projekto svarstymas. Diskutuota dėl Jono Korenkos siūlymo regioniniams, miestų ir rajonų leidiniams valstybės paramą teikti konkurso būdu pagal atskirą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo vykdomą programą. Kita viešosios informacijos rengėjų kultūrinė, šviečiamoji veikla būtų remiama konkurso tvarka pagal Fondui pateiktas programas. Bendruosius konkurso nuostatus, suderintus su Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komitetu, tvirtintų Vyriausybė. Šiam pasiūlymui nepritarta, komitetas laikosi nuostatos, kad regioniniai leidiniai gali būti remiami pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo kultūrinės ir šviečiamosios veiklos rėmimo programą.

Pradėtas nagrinėti Seimo Pirmininko Artūro Paulausko pateikto Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos švietimo plėtotės strateginių nuostatų /2003 - 2012/ patvirtinimo“ projektas ir jo priedas - Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos /2003 - 2012/. Švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius pristatė Lietuvos švietimo gairių nuostatų projektą, kuriame aptariami švietimo plėtotės tikslai, surašyti siekiniai ( visiems vaikams iki 3 m. – nemokamas ugdymas, ne mažiau 95 proc. mokinių turėtų įgyti vidurinį išsilavinimą). Seimo patvirtintos gairės būtų pagrindas Vyriausybei rengti jų įgyvendinimo programą, kurios priežiūrą turėtų vykdyti Seimas. Gairėse aptarta 2003 metų mokyklų struktūra. Susiduriama su problemomis dėl demografinės situacijos. Remdamasi šiomis gairėmis Vyriausybė nuosekliai tęstų mokyklų tinklo pertvarką. Nuspręsta vėlesniuose posėdžiuose toliau analizuoti Strategines nuostatas.

Svarstyti Seimo nario A. Monkevičiaus pasiūlymai Aukštojo mokslo įstatymo pataisų projektui, kurių esmė - reglamentuoti mokesčius už studijas magistrantūros studijų programose. Pasiūlymams pritarta. Nuspręsta siūlyti Seimui atsižvelgti į juos priimant Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2287(2).
Naujausi pakeitimai - 2003 04 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas