Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės, J. Čekuolio, S. Dmitrijevo, A. Lydekos, D. Mikutienės, G. J. Mincevičiaus, J. Oleko ir V. Stankevičiaus komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2003 01 28-31) ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo delegacija Europos tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ET PA) 2003 m. sausio 27-31 dienomis dalyvavo Strasbūre vykusioje pirmojoje 2003 m. ET PA sesijos dalyje.

Sesijos metu delegacijos narys J. Olekas buvo perrinktas į Asamblėjos Viceprezidento postą. Naujieji delegacijos nariai buvo paskirti šių komitetų nariais: A. Lydeka - nariu Kultūros, mokslo ir švietimo bei Reglamento komitetuose, nario pavaduotoju - Teisės reikalų ir žmogaus teisių komitete, G. J. Mincevičius - nariu Aplinkosaugos, žemės ūkio, savivaldos ir regioninių reikalų komitete, nario pavaduotoju - Kultūros, mokslo ir švietimo bei Reglamento komitete.

S. Burbienė Ekonomikos reikalų ir vystymo komitete buvo išrinkta trečiąja komiteto pirmininko pavaduotoja, D. Mikutienė - Lygių moterų ir vyrų galimybių komiteto trečiąja pirmininko pavaduotoja, S. Dmitrijevas - Migracijos, pabėgėlių ir demografijos komiteto Pabėgėlių pakomitečio pirmininko pavaduotoju. S. Burbienė Ekonomikos reikalų ir vystymo komitete paskirta reportere, rengsiančia pranešimą Asamblėjai apie ekonominę situaciją Moldovoje.

Seimo delegacijos nariai aktyviai dalyvavo Asamblėjos darbe teikdami siūlymus ir pasisakydami plenarinių posėdžių diskusijose, dalyvaudami komitetų darbe. V. Stankevičius pasisakė diskusijoje dėl Spaudos laisvės ir pateikė pataisas svarstytai rekomendacijai. Pataisoms, kuriomis iš esmės buvo siūloma atkreipti didesnį dėmesį į situaciją Baltarusijoje, buvo pritarta.

Teise užduoti klausimą ET Ministrų Komiteto pirmininkui pasinaudojo J. Čekuolis ir S. Burbienė.

J. Olekas pasisakė diskusijose dėl ET vaidmens prisidedant prie Konvento dėl Europos ateities bei konflikto Čečėnijos Respublikoje.

S. Burbienė pasisakė plenariniame posėdyje svarstant rekomendaciją dėl socialinės politikos iššūkių senėjančiose Europos visuomenėse.

Daug dėmesio ET PA susilaukė diskusija dėl situacijos Irake. Debatuose absoliučia balsų dauguma buvo priimta rezoliucija 1316(2003), kurioje pripažįstamas lemiamas vaidmuo Jungtinėms Tautoms spręsti karinių veiksmų prieš Iraką klausimą ir konstatuota, kad šiuo metu naudoti karinę jėgą prieš Iraką būtų nepateisinama. Taip pat rezoliucijoje Irako vyriausybė kaltinama masiniais žmogaus teisių pažeidimais ir solidarizuojamasi su tomis jėgomis Irako viduje, kurios kovoja prieš žmogaus teisių pažeidimus. Valstybės ET narės bei stebėtojos raginamos nesiimti jokių vienašališkų veiksmų, kurie sutrukdytų Jungtinių Tautų vaidmeniui, ir be aiškaus JT Saugumo Tarybos sprendimo.

ET PA sesijoje taip pat buvo aptariami parlamentiniai rinkimai įvykę Latvijoje, Juodkalnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, priimtos rezoliucijos ir rekomendacijos Ministrų Komitetui dėl žmonių su negalia socialinės integracijos, aplinkosaugos padėties ir jaunųjų migrantų padėties Europoje. Asamblėja pareiškė nuomonę dėl Europos konvencijos dėl terorizmo užkardymo papildomų protokolų.

ET PA Sesijoje pasisakė ET Generalinis sekretorius Walter Schwimmer, Austrijos Respublikos prezidentas Thomas Klestil.

ET PA sesijos metu taip įvyko neoficialus susitikimas - apsikeitimas nuomonėmis tarp Lietuvos ir Moldovos parlamentinių delegacijų.

Delegacijos vadovas Jonas Čekuolis
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas