Lietuvos Respublikos Seimas

N. Steiblienės komandiruotės į Honkongą 2003 m. sausio 22-24 d.

Pasaulinė antikorupcinė konferencija Honkonge vyko 2003 m. sausio mėn. 22-24 d. Joje buvo skaitomi pranešimai:

- įstatymų ir teisėsaugos institucijų antikorupcinis vaidmuo;

- valstybės tarnybos kokybės reikšmė;

- visuomenės pagalba antikorupcinėse strategijose ir jų įgyvendinimo priemonėse.

Taip pat buvo dalijimasi valstybių patirtimi keliant visuomenės sąžiningumą, vystant teisėsaugos institucijų veiklos skaidrumą (pristatyta FTB startegija ir iniciatyvos), Interpolo ekspertų grupės kovai su korupcija misija, sąžiningumo kėlimas muitinėse, tarptautinio bendradrabiavimo reikšmė antikorupcijoje bei tolesnės iniciatyvos.

Konferencijoje dalyvavo Honkongo antikorupcinės komisijos (ICAC) komisaras A.K.S.Lee, Interpolo generalinis sekretorius R.K. Noble, Australijos Aukščiasiojo teismo vadovas J.J. Spigelman, Kanados raitosios policijos komisaras G.Zaccardelli, Kinijos Visuomenės apsaugos ministerijos tyrimų departamento generalinis direktorius Y.Yong, Olandijos Nacionalinio vidaus antikorupcinių tyrimų direktorius D.Pijl, Australijos Federalinės policijos profesinių standartų direktorius W.D. Jamieson, Jungtinių tautų programos prieš pinigų plovimą patarėja M.C. Dupuis ir kt.

Konferencijoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas dr. Kęstutis Zaborskas pristatė Lietuvos patirtį kovoje su korupcija: Nacionalinės kovos su korupcija programos, Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo svarbą, pagrindinius Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų valstybės institucijų antikorupcinės veiklos veiklos aspektus bei problemas.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas ir Respublikos Seimo narė, Antikorupcijos komisijos pirmininkė p. Nijolė Steiblienė.

Konferencijos metu buvo organizuotas vizitas į Honkongo Nepriklausomą Antikorupcinę komisiją (ICAC), skirtas susipažinti su pagrindiniais jos sėkmingos antikorupcinės veiklos elementais: korupcinių teisės pažeidimų tyrimu, korupcijos prevencija ir antikorupciniu švietimu. ICAC įkurta 1974 metais, nuo to laiko, skirdama vienodai dėmesio visiems trims sėkmingos kovos su korupcija elementams. Joje dirba virš 1300 darbuotojų. ICAC peržiūri įvairių, turinčių potencialių galimybių korupcijai, valstybės ir nevalstybinių institucijų veiklą, tikslu išvengti korupcijos ir rengia temines (profesines) rekomendacijas. Tokios rekomendacijos gali būti parengtos ir pagal pavienių asmenų prašymus. Šią funkciją vykdo ICAC Korupcijos prevencijos departamentas. Kita šio departamento funkcija yra patariamoji – analizuojamos teisės aktų spragos, rengiami pasiūlymai dėl jų pakeitimo, peržiūrimos įvairios procedūros ir pan.

Šiame departamente nuo 1985 m. departamente veikia Patariamoji grupė, kuri specializuojasi korupcijos prevencija privačiame sektoriuje (daugiausia vidutinio ir smulkaus dydžio organizacijoms teikiama nemokama ir konfidenciali pagalba, kaip išvengti korupcijos versle, personalo formavime ir pan.). Nuo 1985 metų buvo konsultuota daugiau nei 2000 privačių organizacijų.

Korupcijos prevencijos departamentas parengė nemažai įvairių sričių “Korupcijos prevencijos geriausios praktikos” modulių, kaip pavyzdžiui, Mokėjimų procedūros, Pokonkursinės derybos, Viešųjų pirkimų praktika, Informacinių sistemų apsauga ir kt.

Daug dėmesio ICAC Etinio Vystymo centras skiria etikai praktikoje, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, neteisėto dovanų gavimo ir pan. rengiami praktiniai vadovai (profesionalams inžinieriams, finansininkams, medikams, vadovams ir kt.) korporacijų etikos programos.

Operacijų departamentas atsako už informacijos apie korupcinius teisės pažeidimus gavimą, patikrinimą ir tyrimą. Daugiausia pareiškimų gaunama iš visuomenės, pasinaudojant karštąja linija, paštu ir tiesiogiai bendraujant su pareigūnais. Visą parą ICAC veikia Pareiškimų Centras. Pagrindiniu tikslu ilgą laiką ICAC laikė kovą su korupcija valstybiniame sektoriuje, tačiau pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama kovai su korupcija privačiame sektoriuje. Ypatingai daug dėmesio skiriama pareigūnų rengimui ir mokymams.

Ryšių su visuomene departamentas atsakingas už visuomenės švietimą apie korupcijos skleidžiamą blogį. Komercinės organizacijos ilgą laiką buvo ir yra pagrindiniu ICAC švietimo iniciatyvų taikiniu. Šis departamentas pastoviai vykdo nemokamus komercinių organizacijų, privataus verslo atstovų mokymus apie korupcijos žalą.

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkė Nijolė Steiblienė

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

Valentinas Junokas

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos

Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas

Kęstutis Zaborskas
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas