Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Slovakiją 2003 03 15-16 ataskaita

2003 m. kovo mėn. 15-16 d.d. dalyvavau Bratislavoje (Slovakija) vykusioje Freedomhouse, Slovakijos Politikos asociacijos ir Regioninių bei tarptautinių studijų instituto konferencijoje “NATO kandidčių pažanga po Prahos” ir skaičiau pranešimą “Lietuvos kelias į NATO ir problemos, kurias reikia spręsti”, Lietuvai integruojantis į Euro-atlantines struktūras. Konferencijos medžiagą organizatoriai planuoja išleisti atskira knyga.

Programa ir dalyviai:

Konferencijoje dalyvavo neseniai tapusių NATO narėmis (Čekijos ir Vengrijos), o taip pat pakviestų į NATO šalių (Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Slovakijos, Rumunijos) atstovai, kurie kalbėjo apie paskutinių pasiruošimo NATO ir pirmųjų narystės metų patirtį. Kalbėta, kaip toliau bendradarbiauti su šalimis – Rusija, Ukraina, Moldova ir t.t., liekančiomis už integracijos ribų.

Dalyvių tarpe buvo politikai, ministerijų (užsienio ir gynybos) pareigūnai, kariškiai, žurnalistai, nevyriausybinių organizacijų (daugiausiai politikos studijų institutų) atstovai. Viso dalyvavo apie 30 žmonių.

Naudingi pastebėjimai:

Nuomonių spektras labai skirtingas. Vengrijos ir Čekijos atstovai konstatavo, kad jų šalyse NATO narystė nesukėlė ženklaus saugumo jausmo padidėjimo, o gynybos struktūros pasirodė gerokai nepasiruošę vykdyti naujas misijas. 1999 prasidėjus Kosovo kampanijai Vengrijoje imta galvoti, kad karas su Jugoslavija gali būti pavojingas būtent Vengrijai, o Čekijos vadovai iš viso stengėsi išsisukti nuo dalyvavimo kampanijoje. Naujai pakviestųjų tarpe pesimizmu išsiskyrė Bulgarijos atstovai, konstatavę, kad visiškai neparuošta ministerijų infrastruktūra, valdininkai ir karininkai nekalba užsienio kalbomis, nenoriai kelia kvalifikaciją. Rumunai ir slovakai skundėsi vyraujančiu pasiruošimo chaosu.

Latvijos ir Lietuvos situacija šiame kontekste atrodo žymiai geriau. Tą pripažino ir drauge dalyvavęs “Atgimimo” apžvalgininkas Sigitas Babilius. Dalyviai domėjosi ir Lietuvos vidaus politikos aktualijomis, prezidento Rolando Pakso politinėmis pažiūromis, Lietuvos politika kaimynų – Baltarusijos ir Rusijos atžvilgiu.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SLOVAKIJA

LR Seimas