Lietuvos Respublikos Seimas

Armino Lydekos komandiruotės į Prancūzijos Respubliką ir Belgijos Karalystę 2003 m. vasario 2 – 12 d. ataskaita

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka 2003m. vasario 2 – 12 d. su darbiniu vizitu lankėsi Belgijos Karalystėje ir Prancūzijos Respublikoje, kur dalyvavo Europos Parlamento organizuotoje mokymų programoje.

Programos tikslas - detaliai supažindinti būsimųjų Europos Sąjungos narių parlamentarus su Europos Parlamento struktūra, funkcijomis, vaidmeniu ir santykiu su kitomis Europos Sąjungos institucijomis.

Europos parlamentas, tai vienintelė Bendrijos įstaiga, kuri dirba viešai, o visa medžiaga publikuojama Europos Bendrijos Oficialiame Žurnale. Darbas Europos Parlamente vyksta visomis oficialiomis kalbomis, kurių yra vienuolika. Darbas plenarinių sesijų metu ir specialioji biudžeto sesija vyksta Strasbūre. Neeilinės Europos Parlamento sesijos rengiamos Briuselyje. Europos Parlamento Generalinis Sekretoriatas ir jo departamentai reziduoja Liuksemburge.

Programos dalyje, skirtoje politinei kultūrai, politiniam pasirinkimui bei efektyviam bendradarbiavimui, buvo susipažinta su Europos Parlamento politinėmis grupėmis, kurių yra septynios, ir nepriklausomais nariais. Politinių grupių nariai priklauso daugiau nei šimtui nacionalinių partijų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Europos Liberalų, Demokratų ir Reformatorių grupei ir jos nariams, taip pat susipažinta ir su Europos Liaudies Partijos ir Europos Demokratų grupe, Europos Socialistų Partijos grupe bei kitomis politinėmis grupėmis, atstovaujančiomis įvairų ideologinį spektrą. Politinės grupės savo rezidavimo vieta, dėl praktinių sumetimų yra pasirinkusios Briuselį.

Programos dalyje, skirtoje supažindinti su darbu septyniolikoje Europos Parlamento komitetų, kaip LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka pagrindinį dėmesį skyrė Piliečių laisvių ir teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Domėjosi komiteto struktūra, funkcijomis, vaidmeniu, taip pat susipažino su komiteto nuolatiniais nariais bei jų pavaduotojais, komiteto personalu. Europos Parlamento komitetai ir visa administracija dirba Briuselyje.

Siekiant susipažinti su Europos Parlamento viešųjų ryšių politika, buvo bendrauta su įvairių televizijų, radijo stočių, laikraščių žurnalistais, susitikta su lobistų bei interesų grupių atstovais.

Kitose programos dalyse susipažinta su Europos Žmogaus Teisių Teismu, Europos Parlamento Ombudsmeno institucija ir jos vaidmeniu. Atskiru klausimu išskirtas Europos Parlamento biudžetas, jo formavimas bei skirstymas.

Paskutinėje mokymo programos dalyje ypatingas dėmesys skirtas Europos Parlamento santykiams su Europos Komisija ir Ministrų Taryba.

Arminas Lydeka




Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas