Lietuvos Respublikos Seimas

K.Kuzmicko komandiruotės į Graikiją ataskaita

Š.m. kovo 6-8 dienomis Europos Sąjungos parlamentas ir Graikijos vyriausybė Atėnuose organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją, į kurią buvo pakviesti Europos Sąjungos šalių ir šalių kandidačių atstovai.

ES šalių parlamentarai ir atstovai pristatė savo šalyse vykdomą narkotikų politiką šalims kandidatėms. Šalių kandidačių atstovai taip pat išdėstė savo šalių politiką narkotikų klausimu. Po pranešimų vyko diskusijos, pavyzdžiui, apie tikslingumą legalizuoti vadinamuosius "lengvuosius" narkotikus. Pažymėtina, kad už legalizavimą aktyviai pasisakė Italijos prlamentarai, tuo tarpu daugelis Europos Sąjungos šalių ir visų šalių kandidačių atstovai pasisakė prieš. Narkotikų plitimas buvo susietas su tokiu reiškiniu, kaip terorizmo plitimas pasaulyje.

Pranešimus konferencijoje skaitė ir nuodugniai supažindino su jų šalyse vykdoma narkotikų prevencija, gydymo technologijomis bei profilaktika universitetų mokslininkai, sveikatos apsaugos ministrai, parlamentų nariai bei europolo atstovai

LR Seimo narys Kęstutis Kuzmickas
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   GRAIKIJA

LR Seimas