Lietuvos Respublikos Seimas

V. Stankevič komandiruotės į Vašingtoną 2003 m. kovo 6-9 d. ataskaita

Šių metų kovo 8 -9 dienomis Vašingtone įvyko Jungtinio Amerikos baltų nacionalinio komiteto (Joint Baltic American National Committee, JBANC) konferencijos "Estija, Latvija, Lietuva NATO Aljanse: transatlantinio saugumo kūrimas" seminaras.

Seminare išklausyta eilė pranešimų temomis: "Baltijos šalių kaimynystė ir Rusija'', "NATO ir ateities perspektyvos", "Ekspatriantų patirtis, žvelgiant Iš Baltijos valstybių pozicijos", "NATO plėtros ratifikacija JAV Senate" ir kiti.

LR Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas V. Stankevič padarė pranešimą tema - "Pasirengimas gynybai ir kova su terorizmu". Konferencijos metu teigiamai įvertintas Lietuvos indėlis prisidedant prie tarptautinių taikos operacijų, pasidžiaugta puikiu trišaliu bendradarbiavimu gynybos srityje tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Dar kartą buvo pabrėžta, jog Lietuva tvirtai remia JAV politiškai ir praktiškai kovoje prieš terorizmą. Lietuvos pozicija buvo aiškiai išreikšta atskirai, drauge su kitomis Baltijos valstybėmis bei platesniame NATO kandidačių rate, prisidedant prie Lietuvos strateginės partnerystės su JAV stiprinimo.

Pagarbiai

Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas Vaclov Stankevič
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas