Lietuvos Respublikos Seimas

B. Vėsaitės komandiruotės į Šveicariją 2003 m. kovo 17-19 d. ataskaita

2003 m. kovo 17-19 d. Ženevoje, JT būstinėje vyko konferencija - forumas "Moterys versle - geriausia praktika".

Tai buvo politikų, verslininkių ir JT ekspertų forumas, kuris siekė pagerinti moterų verslo sąlygas postkomunistinėse šalyse gerinant verslo kreditavimo, informavimo, konsultavimo ir elektroninės komercijos sąlygas. Konferencijoje kaip pozityvus pavyzdys du kartus buvo paminėtas Lietuvos vardas moterų verslininkystės srityje - tai Šiaurės kraštų investicijų banko projektas Lietuvos moterų verslo kreditavimui, o taip pat JT koordinuojamas projektas elektroninės komercijos plėtrai ir informacinių technologijų mokymas Lietuvos verslininkėms. Projekto donoras - Japonijos Vyriausybė.

Savo pranešime aš pažymėjau, kad Lietuva iš paramą gaunančių šalių tampa paramą teikiančia šalimi ir turi sukaupusi nemažą patirtį, kurią galėtų perduoti postkomunistinėms šalims, tokioms kaip buvusioms Azijos respublikoms, Baltarusijai, Kaliningradui. Nors Lietuvos SVV plėtros strategijoje moterų verslininkystei yra numatyta parama, tačiau iki šiol dažniausiai ji ateidavo iš tarptautinių fondų, todėl savo planuose reikia numatyti specialią paramą moterų verslininkystei iš vietinių fondų.

Seimo narė Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2003 04 15.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas