Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaita

SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaita.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iš esmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaitai su sekančiomis pastabomis:

1. žemės ūkiui kasmet skiriama nepakankamai nacionalinio biudžeto lėšų žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijai įgyvendinti;

2. nesubalansuoti ekonominiai santykiai žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo bei maisto produktų prekybos sferose;

3. lėtai vykdomas nuosavybės teisių į žemę atkūrimas;

4. iš esmės neišspręstas melioracijos įrenginių tinkamos techninės būklės užtikrinimo finansavimas;

5. stiprintinas žemės ūkio konsultavimas, kaimo gyventojų švietimas ir informavimas;

6. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002-2003 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonės nėra pakankamai efektyvios ir nesudaro galimybių daugiau eksportuoti lietuviškų maisto produktų.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu "už".

Posėdžio pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - .
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas