Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. balandžio 9 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaitos Ūkio politikos ir Transporto sistemos dalys.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaitos Ūkio politikos ir Transporto sistemos dalims 9"už" balsavo 8, "prieš" - 5 komiteto nariai).

2.SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2263.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 6, "susilaikė" - 5 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

3.SVARSTYTA:

Grupės Seimo narių 2003-04-03 pasiūlymas Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2247(2).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti grupės Seimo narių 2003-04-03 pateiktam pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2247(2) ("už" - 4, "prieš" - 3, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

 

4.SVARSTYTA:

Seimo nario V.Uspaskich pasiūlymai Akcinių bendrovių "Lietuvos energija", Lietuvos elektrinė ir akcinių bendrovių "Rytų skirstomieji tinklai", "Vakarų skirstomieji tinklai" akcijų mainų įstatymo projektui (IXP-2421(2)).

NUSPRĘSTA(“už” – 5, “prieš” -, “susilaikė” – 4):

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 04 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas