Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto VI (Pavasario) sesijos darbo planas (2003 m. kovo 10 d. - 2003 m. birželio 30 d.)

I dalis

Numatomi svarstyti įstatymų projektai

 

 

Eil.

Nr.

 

Projekto

registracijos

Nr.

 

 

projekto pavadinimas

 

 

Teikia

 

 

Siūlo

Svarstymo

mėnuo

(projektų, esančių svarstymo stadijoje nurodyti ir preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą)

 

 

KRK kuratorius

 

IXP-1901(2)

(KRK-PG)

Mėgėjiškos sodininkystės ir sodininkų bendrijų įstatymo projektas,

Darbo grupė

(G.Kniukšta)

KRK

Kovas

Gintautas Kniukšta

Vladas Žalnerauskas

(pat. A. Brokorius)

 

IXP-1902(2)

(KRK-PG)

Žemės reformos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Darbo grupė

(G.Kniukšta)

KRK

Kovas

Gintautas Kniukšta

Vladas Žalnerauskas

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-1903(2)

(KRK-PG)

Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas.

Darbo grupė

(G.Kniukšta)

KRK

Kovas

Gintautas Kniukšta

Vladas Žalnerauskas

(pat.a.Brokorius)

 

IXP-685,

IXP-1761,

IXP-2043

(KRK-PG)

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

D.Teišerskytė, A.Baura,

LRV

JLF, VVSK, KRK, LRV

Kovas

Mykolas Pronckus

Viktoras Rinkevičius

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2166

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

LRV, AAK

Kovas

Virmantas Velikonis

(pat.a.Brokorius)

 

IXP-2273

IXP-2274

(KRK-PG)

Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18, 19, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo bei 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas, Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

LRV

LRV, KRK, VVSK

Kovas-Balandis

Viktoras Rinkevičius

Virmantas Velikonis

(pat.L.Michelbertas)

 

IXP-1119

(KRK-PP)

Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymas

V.P. Andriukaitis/67 Seimo nariai

TTK

Kovas-Balandis

 

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2175

ES, nereg.

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymų projektai

LRV, D.Velička

LRV, ERK, AAK, JLF

Kovas-Gegužis

Domininkas Velička

(pat.a.Brokorius)

 

Nereg.,

IXP-1949

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymai

LRV,

A.Stasiškis

Vyriausybė, AAM, BFK, TSKF

Kovas - Birželis

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2276

(KRK-PG)

Miškų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (lydintysis)

LRV

 

kovas-Birželis

 

 

IXP-2438

Krk-pg

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV, KRK

Kovas-Birželis

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP- 439

Krk-pg

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV, KRK

Kovas-Birželis

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2275

(KRK-PG)

Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV, KRK

Kovas-Birželis

Zenonas Mačernius

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2299

(KRK-PG)

Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymo projektas

LRV

 

Balandis

(pat.S.Staliūnas)

 

IXP-2315

(KRK-PG)

Cukraus įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

KRK

Balandis

Gintautas Mikolaitis

Arvydas Vidžiūnas (pat.L.Michelbertas)

 

IXP-2188

(KRK-PG)

Žemės tvarkymo ir administravimo įstatymo projektas

LRV

LRV, KRK

Balandis-Birželis

(pat.S.Staliūnas)

 

PR, nereg.

Miškų įstatymo 10, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas,

Saugomų teritorijų įstatymo 13 ir 20straipsniųpakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

LRV

LRV, EK

Gegužis

 

(pat.S.Staliūnas)

 

Nereg.,

ES (KRK-PP)

Maisto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

LRV

LRV, ERK

Gegužis

Mykolas Pronckus

(pat.a.Brokorius)

 

 

Nekilnojamojo turto registro įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (lydintysis)

LRV

 

Gegužis – Birželis

(pat.S.Staliūnas)

 

Nereg., ES

Cukraus gamybos mokesčių įstatymas

 

 

 

LRV

LRV, ERK

Birželis

Gintautas Mikolaitis

Arvydas Vidžiūnas

(pat.L.Michelbertas)

 

IXP-2212

(KRK-PG)

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15, 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

S.Kružinauskas

S.Kružinauskas

 

Zenonas Mačernius

Jonas Čiulevičius

(pat.L.Michelbertas)

II dalis

Parlamentinė kontrolė

Eil.

Nr.

Klausimo pavadinimas

Svarstymo mėnuo

KRK kuratorius

 

Dėl padėties pieno ir mėsos sektoriuose bei priemonių jų veiklos gerinimui

Kovas

(pat.L.Michelbertas)

 

Dėl Kaimo reikalų komiteto 2002-12-09 d. sprendimo Nr. 55’2 "Dėl valstybinės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitos" įgyvendinimo.

Kovas

(pat.A.Brokorius)

 

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto 2002-05-27 d. posėdyje priimto sprendimo "Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose" įgyvendinimą

Kovas

(pat.A.Brokorius,)

 

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM darbo gerinimo

Kovas

(pat.S.Staliūnas)

 

Dėl KRK 2003-03-12 m. kovo 12 d. posėdyje priimto sprendimo Nr.7 "Dėl grūdų supirkimo, pardavimo ir importo tendencijų šalyje" įgyvendinimo

Balandis

(pat.L.Michelbertas)

 

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo ataskaita

Balandis

(pat.L.Michelbertas)

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo įgyvendinimo ataskaita

Balandis

(vyresn.pat.-R.Abugelis)

 

l KRK 2003 m. kovo 24 d. sprendimo "Dėl priemonių padėčiai pieno ir mėsos sektoriuose stabilizavimo"įgyvendinimo (Išvažiuojamasis)

Balandis

(pat.L.Michelbertas)

 

Dėl Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) diegimo

Balandis

(vyresn.pat.-R.Abugelis)

 

Dėl KRK 2002-12-09 Sprendimo Nr.55 "Dėl paramos jauniems ūkininkams" įgyvendinimo

Balandis-Gegužė

(vyresn.pat.-R.Abugelis)

 

Dėl Melioracijos įstatymo koncepcijos rengimo eigos

Gegužė

(pat.A.Brokorius)

 

Dėl ekologinio ūkio vystymo (KRK 2001 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr.57 įgyvendinimas)

Gegužė

(pat.L.Michelbertas)

 

Dėl kaimo žmonių saugumo užtikrinimo

Gegužė

(vyresn.pat.-R.Abugelis)

 

Dėl bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo plėtros plano projektų

Gegužė

(vyresn.pat.-R.Abugelis)

 

Dėl žemės ūkio mokslo institutų veiklos (Išvažiuojamasis)

Birželis

(pat.A.Brokorius)

 

Dėl žuvininkystės plėtros (išvažiuojamasis)

birželis

(pat.L.Michelbertas)

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas