Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-04-10 posėdį (Nr.13)

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl Vyriausybės sprendimo ir veiksmų plano stabilizuojant padėtį pieno sektoriuje. Posėdžio metu buvo išklausyta žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio ataskaita apie pieno supirkimo kainas ir tiesioginių išmokų pieno gamintojams parengimo tvarką.

Vyriausybė šį penktadienį turėtų atšaukti Vyriausybės nutarimą, nustatantį minimalią 35 centų pieno supirkimo kainą. 52 mln. litų bus paskirstyti Žemės ūkio rūmų siūlymu – 42 mln. – stambiesiems gamintojams, 10 mln. – smulkiesiems.

Jeigu su perdirbėjais pavyks susitarti, kad smulkiesiems gamintojams bus mokama apie 30 centų už litrą pieno, Vyriausybė ieškos galimybių kompensuoti perdirbėjams dalį paskolų palūkanų ir garantuoti bankams už skolinamas apyvartines lėšas.

Tokį susitarimą turėtų būti pasirašyti perdirbėjai ir gamintojai, o įsigalios jis po to, kai bus pasirašytas Žemės ūkio ministro.

Priėmus Žemės ūkio rūmų siūlomą variantą stambiesiems pieno gamintojams tektų 214 litų už karvę, skaičiuojant visas laikomas karves ir papildomai 85 litai už kiekvieną kontroliuojamą karvę, (anksčiau laikantiems 100 ir daugiau karvių buvo numatyta 420 lt už karvę). Smulkiesiems pieno statytojams išmoka nesikeistų ir liktų 46 litai už karvę, tačiau numatoma pasiekti, kad jiems bus mokama apie 30 centų už litrą pieno,

Komitetas ragina Vyriausybę jau dabar pradėti ruoštis ir įgyvendinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo nuostatas, kurios numato konkrečias žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir rinkos ekonominio reguliavimo priemones.

Komitetas nutarė sudaryti darbo grupę ir paruošti rezoliuciją Seimui "Dėl padėties žemės ūkyje".

Komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas "Dėl LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-2470)" svarstymo parengiamųjų darbų. Bendru sutarimu komiteto nariai nusprendė: Komiteto išvadų rengėjais paskirti Zenoną Mačernių ir Arvydą Vidžiūną, išvados projektas turi būti pateiktas iki 2003 m. balandžio 25 d., svarstymo data pagrindiniame - Kaimo reikalų komitete - 2003 m. balandžio 30 d.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas