Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką (2003 03 3 - 6) ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau – ETPA) Politinių reikalų komiteto posėdyje, kuris vyko š.m. kovo 5 d. Paryžiuje. Šioje ataskaitoje pateikiu nformaciją apie posėdyje nagrinėtus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Padėtis Čečėnijoje. Posėdyje dalyvavo Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras A.Gil-Robles, kuris prieš dvi savaites viešėjo Čečėnijoje ir pristatė savo vizito rezultatus. Pasak jo, padėtis išlieka nepatenkinama žmogaus teisių kontekste. Didžiausias nerimas – žmonių totalaus nesaugumo jausmas, Rusijos prokūratūra vis vangiau tiria Rusijos kareivių veiksmus. Nemažai pabėgėlių grįžo gyventi į Groznį, bet ten visai nėra bent patenkinamų gyvenimo sąlygų. Artėja taip vadinamas referendumas dėl Čečėnijos konstitucijos, kuris numatytas kovo 23 d., tačiau iki šiol lieka itin daug neaiškumų dėl referendumo organizavimo – galimybės balsuoti pabėgėliams, kurie negrįžo į Čečėniją, Rusijos kariuomenė galės netrukdomai dalyvauti referendume. Neužtikrinamas rinkėjų bei ypač stebėtojų saugumas didžiojoje dalyje Čečėnijos teritorijos. Lordas Judd (D.Britanija) patvirtino savo sprendimą atsistatydinti iš ETPA reporterio pareigų Čečėnijos klausimu, jeigu referendumas įvyks. Jis akcentavo visą laiką siekęs politinio konflikto sprendimo būdo, bet būsimas referendumas, Judd įsitikinimu, tokiu nebus, nes jis yra primetamas Čečėnijos visuomenei iš Maskvos, nėra jokių diskusijų visuomenėje, nė viena grupė neužsiregistravo agituoti prieš referendumo tekstą. Todėl referendumas taikos Čečėnijoje neatneš, teigė lord Judd. Rusijos parlamentarai tvirtino, kad referendumas tikrai įvyks ir žadėjo užtikrinti visas europines normas jo organizavime bei kvietė Europos Tarybą siųsti stebėtojus. Ilgai trukusiose karštose diskusijose nemažai komiteto narių pasisakė prieš stebėtojų siuntimą (neužtikrinamas saugumas, betvarkė referendume su stebėtoju dalyvavimu tik legalizuos šį procesą), tačiau vėliau šis klausimas buvo pateiktas balsavimui ir vos vieno balso persvara buvo priimtas sprendimas kreiptis į ETPA Biurą su pasiūlymu Europos Tarybai siųsti stebėtojus. Pasisakiau diskusijoje, siūlydamas dėl aukščiau minėtų priežasčių nesiųsti stebėtojų į referendumą.

2. Ekstremistinių partijų keliama grėsmė demokratijai. Dalis posėdžio laiko buvo skirta klausymams šiuo klausimu, dalyvaujant teisės ir politologijos ekspertams iš Šveicarijos, Liuksemburgo, Kroatijos bei Italijos. Pastebėta, jog ekstremistinės radikalios partijos gerai atliepia protesto balsų rinkėjų lūkesčius, tačiau tikrosios jų problemos prasideda tada, kai jos ateina į valdžią, nes kaip taisyklė, jos pademonstruoja visišką nesugebėjimą dirbti vykdomojoje valdžioje. Daugelyje Europos valstybių pakanka įstatymų, kad ekstremistinės partijos būtų paskelbtos už įstatymo ribų (demokratija turi teisę gintis), tik verta dažniau juos taikyti.

3. Kalnų Karabacho problema. Komiteto reporteris T.Davis (D.Britanija) buvo susitikęs su ESBO Minsko grupės diplomatais ir trumpai pristatė susitikime aptartas temas. Daug problemų, klausimo sprendimas stovi vietoje jau kelerius metus. Ginčai kyla net dėl reporterio siekio aplankyti Kalnų Karabachą: Azerbaidžanas reikalauja, kad būtų vykstama iš Baku, Armėnija reikalauja, kad būtų vykstama iš Jerevano.

4. Irako krizė. Diskusijose apsikeista nuomonėmis apie Europos šalių vieningos pozicijos nebuvimą Irako krizės klausimu. Dalyvavau diskusijose, pristatydamas Lietuvos poziciją. Komitetas nutarė siūlyti artėjančioje ETPA sesijoje surengti neeilinius debatus Europos vienybės Irako krizės akivaizdoje klausimu. Europos Taryba sieks pasiūlyti sprendimus ne dėl Irako sprendimo, bet dėl mūsų kontinento vieningumo išlaikymo.

5. Tautinių mažumų įstatymai Vengrijoje bei Vengrijos įstatymas dėl vengrų tautinės mažumos, gyvenančios kitose valstybėse, teisių. Rumunijos ir Slovakijos parlamentarai ragino Vengriją keisti minėtą įstatymą, nes jis diskriminuoja ir kelia nereikalingą įtampą kaimyninėse valstybėse. Vengrai aiškino savo motyvus. Nutarta, kad komiteto paskirtas reporteris turi aplankyti Budapeštą, Bratislavą ir Bukareštą, kad vietoje dar kruopščiau išsiaiškinti šias problemas.

6. Bosnija – Hercegovina. Gegužės 19-20 dienomis komitetas nutarė surengti bendrą seminarą su Bosnijos parlamentarais demokratijos plėtros klausimais. Posėdyje buvo aptartos galimos temos seminare.

Kitas komiteto posėdis vyks ETPA artimiausios sesijos metu Strasbūre kovo 31 – balandžio 4 dienomis.

Jonas Čekuolis

LR Seimo Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas