Lietuvos Respublikos Seimas

G. Purvaneckienės komandiruotės į Suomijos Respubliką (2003 02 9 - 10)ataskaita

Baltijos jūros parlamentinės konferencijos nuolatinio komiteto posėdis įvyko š. m. vasario 9 – 10 d. Helsinkyje, kuriame aš dalyvavau kaip Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkė, Baltijos jūros parlamentinės konferencijos (BJPK) nuolatinio komiteto narė. Šiame posėdyje BJPK nuolatinio komiteto nariai aptarė tokius klausimus: pasirengimas 12 - ajai BJPK (2003 m. rugsėjo 8 – 9 d., Oulu, Suomija), BJPK informacinė veikla ir Interneto svetainė, vienuoliktosios BJPK rezoliucijų vykdymas, BJPK nuolatinio komiteto vizitai į Briuselį, BJPK nuolatinio komiteto ryšiai su Amerikos parlamentarais, BJPK atsakymas į BJVT gruodžio 20 d. laišką, BJPK veikla 2004 m.

12 - osios BJPK planavimas (2003 m. rugsėjo 8 – 9 d., Oulu)

Nuolatinio komiteto nariai pagrindinį dėmesį skyrė dvyliktosios BJPK planavimui. Nuolatinio komiteto nariai aptarė preliminarią programą, pranešėjų, kviestinių svečių ir stebėtojų sąrašą, taip pat konferencijos rezoliucijos projektą.

Preliminari konferencijos programa

Konferencija susidės iš trijų dalių:

 pirmoji dalis ,,Bendradarbiavimas Baltijos jūros regione“

 antroji dalis ,,Žinių visuomenė Baltijos jūros regione“

 trečioji dalis ,,Žinių visuomenė ir jos poveikis darbo rinkai Baltijos jūros regione“

Pirmojoje konferencijos dalyje bus pristatyti BJPK nuolatinio komiteto ir BJVT pranešimai bei specialus HELCOM pranešimas apie aplinkos būklę ir aplinkos apsaugą. Antrojoje ir trečiojoje konferencijos dalyse bus pristatyti akademinės visuomenės, parlamentarų ir vyriausybių atstovų pranešimai apie žinių visuomenę. Nuolatinio komiteto nariai pasiūlė antrajai daliai taip pat paskirti Baltijos valstybių pranešėjus, pageidautina – ministrų lygmens.

BJPK nuolatinio komiteto nariai nutarė paklausti BJVT apie vienuoliktosios BJPK rezoliucijų vykdymą.

Konferencijos rezoliucijos projektas

BJPK nuolatinio komiteto pirmininkė Outi Ojala pristatė konferencijos rezoliucijos projektą. Nuolatinio komiteto nariai nutarė, kad rezoliucijos projektas turėtų būti trumpesnis ir glaudesnis, todėl nuolatinio komiteto nariai nutarė pavesti sekretoriatui peržiūrėti rezoliucijos projektą iki kito BJPK nuolatinio komiteto posėdžio.

BJPK darbo reglamento pataisos

BJPK nuolatinio komiteto pirmininkė Outi Ojala informavo, kad pateiktos tokios darbo reglamento pataisos: nutarta, pirma, kad BJPK nuolatiniame komitete Šiaurės šalis atstovaus Šiaurės Taryba, ir antra, kad BJPK nuolatiniame komitete Baltijos valstybes atstovaus Baltijos Asamblėja.

BJPK informacinė veikla ir Interneto svetainė

Nuolatinio komiteto nariai, aptarę BJPK informacinę veiklą ir Interneto svetainę, nutarė pavesti BJPK sekretoriatui parengti BJPK informacinę strategiją bei atnaujinti informaciją Interneto svetainėje.

BJPK nuolatinio komiteto veikla 2003 m.

BJPK nuolatinio komiteto nariai aptarė komiteto veiklą 2003 m. Kiti nuolatinio komiteto posėdžiai įvyks gegužės pradžioje Turku (Suomija) ir rugpjūčio viduryje Oulu (Suomija). Nuolatinio komiteto nariai iš Vokietijos pasiūlė užmegzti ryšius su Europos institucijomis, todėl planuojamas nuolatinio komiteto vizitas į Briuselį lapkričio mėn.

Nuolatinio komiteto nariai buvo pakviesti ir į ketvirtąjį jungtinį Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos posėdį, kuris įvyks š. m. balandį Lunde.

Nuolatinio komiteto nariai taip pat aptarė bendradarbiavimą su Amerikos parlamentarais Valstybės įstatymų leidybos institucijų vadovų fondo rėmuose.

BJPK veikla 2004 m.

BJPK nuolatinio komiteto pirmininkė Outi Ojala informavo, kad kita BJPK pirmininkausianti valstybė bus Norvegija, todėl kita BJPK įvyks Bergene. Outi Ojala paprašė ir Lietuvos bei Estijos pagalvoti apie galimybes perimti pirmininkavimą BJPK 2005 m.

Giedrė Purvaneckienė

Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkė

Baltijos jūros parlamentinės konferencijos nuolatinio komiteto narė
Naujausi pakeitimai - 2003 04 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SUOMIJA

LR Seimas